Економіка країни працює в критеріях необмеженої конкуренції з найбільшою ефективністю. Конкурентоспроможність підприємства — це його здібності, потенціал, також динамічність пристосування до ринкових відносин. Шляхи збільшення конкурентоспроможності підприємства в цих критеріях визначаються тільки збільшенням властивості продукції, зниженням цін на продукти і послуги, впровадження інноваторскіх технологічних процесів, пошуком нових здібностей.

Рівень конкурентоспроможності підприємства є показником, залежних від ряду причин. Характеристики конкурентоспроможності підприємства це причини, до яких відноситься: конкурентоспроможність продуктів або послуг на ринках (зовнішньої і внутрішньої) місткість ринку (характеризує обсяг кожного року продажів), вид продукту або послуги, можливість доступу на ринок; позиції на ринку підприємств-конкурентів; однорідність ринку; конкурентоспроможність галузі в цілому, можливість впровадження нововведень; конкурентоспроможність даного регіону і країни (у випадку виходу на міжнародний ринок).

Збільшення конкурентоспроможності підприємства, це, спочатку, усвідомлення потреб споживчого ринку та перспектив його розвитку, пізнання здібностей суперників, аналіз тенденцій розвитку середовища, здатність зробити продукт з такими властивостями, щоб споживач зволів його, а не продукт суперника. У критеріях конкурентної боротьби ціни на ринку визначаються попитом, і будь-яка зміна бажання споживача даного виду продукту або послуги відразу повідомляється виробникові методом конфігурації ціни на продукт.

Збільшення конкурентоспроможності підприємства в масштабах країни веде до збільшення конкурентоспроможності галузі та індустрії в цілому. Підсумок конкурентоспроможної індустрії виражається активним розвитком внутрішнього ринку, зростанням ВВП, стабільністю податкових надходжень до бюджету, зростанням експорту, раціональністю та ефективністю використання природних ресурсів, збереженням і розвитком наукового потенціалу країни, найвищою зайнятістю населення, соціальної і політичною стабільністю, також гідним місцем, яке займає країна на міжнародному економічному ринку.

Збільшення конкурентоспроможності підприємства — це, спочатку, збільшення властивості продукції, є основним показником діяльності будь-якого виробництва. У широкому сенсі якістю продукції іменується сукупність параметрів продукту або послуги задовольняти потреби, належні її призначенню. При всьому цьому збільшення рівня властивості продукції диктує збільшення попиту на неї й підвищенню суми прибутку не тільки за рахунок обсягу продажів, але також за рахунок збільшення ціни на продукт більш високої якості. Таким макаром, збільшення конкурентоспроможності підприємства — це збільшення властивості продукції, особисті характеристики якої характеризує такі характеристики продуктів або послуг:

— корисності;

— надійність;

— технологічність;

— естетичність.

До узагальнюючих показників властивості продукції відносяться:

— питома вага нового продукту (послуги) у випуску;

— питома вага продукту високої якості;

— середньозважений бал продукції;

— коефіцієнт сортності;

— питома вага продукції, що пройшла сертифікацію;

— питома вага продукції, оціненої в узгодженні з глобальними еталонами властивості;

— питома вага експорту (в тому числі в країни, з найвищими показниками розвитку індустрії та економіки);

— питома вага продукції, що пройшла атестацію (і роздільно — не пройшла атестацію).

Не рахуючи того, якість продукції може описуватися непрямими показниками, до яких відносяться штрафи, обсяги забракованої продукції, питома вага продукції з претензіями на її якість, також втрати від забракованої продукції.