Витратні витрати в будівництві — це частина ціни робіт по кошторисної документації, яка враховує всі витрати, пов’язані зі створенням потрібних критерій для проведення лад, пусконалагоджувальних та будівельно-ремонтних робіт, також організацією цих робіт, управлінням та їх обслуговуванням.

Витратні витрати в будівництві, включаються в кошторисну ціна, представляють витрати, конкретно не пов’язані з організацією, обслуговуванням і управлінням будівництва, які нереально віднести до певного елемента або одиниці продукції будівництва.

Облік витратних витрат проводиться згідно Методичним вказівкам МДС 81-33.2004 від 12 січня 2004 року.

Ці витрати, як і норми витрати матеріалів у будівництві, враховуються в складанні кошторисів по методичної документації.

Розмір витратних витрат в середньому варіюється залежно від особливостей процесів і територіальної приналежності від Дванадцять до 20%.

Нормативна величина цих витрат вказує розраховані середньогалузеві витрати, супутні проведенню будівельних робіт і включаються в ціна будівельної продукції.

Щоб знайти ціна будівництва на окремих стадіях, вживається система норм витратних витрат. Дані норми по багатофункціональному призначенню і масштабами поділяються на види:

  • укрупнені нормативи, що характеризують головні види будівництва;
  • нормативи за окремими видами будівельних робіт;
  • особисті норми, вироблені певної ремонтно-будівельної або будівельно-монтажною організацією.

Укрупнені нормативи визначені на підставі даних статистичного спостереження за видами будівництва. Вони вживаються для створення укрупнених інвесторських кошторисів і в процесі підготовки документації для проведення тендерних підрядних торгів.

Нормативи за видами робіт використовуються при складання проектно-кошторисних документів і при розрахунках за вже виконані роботи.

Особисті норми розробляються підрядними організаціями по ціноутворенню при будівництві на базі договорів з підрядними організаціями. Проекти особистих норм проходять експертизу замовника.

Нормативи витратних витрат визначаються на базі кошторисно-нормативних баз Дві тищі один року, включає Вісімдесят шість видів робіт у галузі будівництва.

Витратні витрати в будівництві нормуються у відсотках від сум фонду оплати праці або прямих витрат на будівництво непрямим методом у складі прямих витрат.

Укрупнені нормативи, також нормативи по видах монтажних і будівельних робіт розробляються особливими організаціями-розробниками (центрами ціноутворення по будівництву федерального і регіонального рівня), які підпорядковуються Управлінню ціноутворення.

Методичним управлінням розробки нормативів займається Управління ціноутворення.

Розміри витратних витрат визначаються при складанні локальних кошторисів в базовому або поточному рівні цін. У кошторис урубуються не тільки лише витрата матеріалів у будівництві, та й затратні витрати в будівництві, супроводжуючі всі етапи процесу.

Нарахування нормативів робиться за збірниками ГЕСНм-2001, ГЕСН-2001 і ГЕСНр-2001.

Склад витратних витрат, статті яких об’єднані укрупнено за вмотивованим призначенням:

  1. Адміністративно-господарські (43,45%);
  2. На сервіс працівників сфери будівництва (37,32%);
  3. На компанію робіт на будмайданчиках (15,7%);
  4. Решту витрат (3,53%), до яких відноситься амортизація по нематеріальних активах, витрати на рекламу, платежі за банківськими кредитами.
  5. Витрати, що не враховуються як норми, але відносяться на витратні витрати (страхові платежі, податки та інші відрахування, витрати на сертифікацію, виплати працівникам за рішенням суду і т.п.)