Закон Ома є одним з головних постулатів фізики. Загальна формула, справді як для повної ланцюга, так і для її ділянки, свідчить про те, що сила струму дорівнює особистому, одержуваному в результаті ділення величини, виражає напругу в вольтах, на величину, що виражає силу струму в амперах. Дана залежність вказує, що при зниженні опору сила струму збільшується. Постає питання: можна отримати найвищу силу струму, зменшивши опір до нуля? Практика вказує, що таке нереально. Закон Ома для повного кола свідчить про те, що напруга необхідно розділяти на загальне, сукупне опір, розраховується як сума зовнішнього опору і внутрішнього опору, знаходиться в залежності від джерела струму. Зменшити внутрішній опір системи до нуля не є ймовірним. У неприємному випадку можливість вибуху аккума дуже висока.

Що все-таки таке внутрішнє і зовнішнє опір, про які говорить закон Ома для повного кола? Якщо, приміром, до ланцюга підключена лампочка, то зовнішнім буде опір цієї лампочки. Внутрішній опір завжди виходить від акумулятора, іншими словами формується всередині самої системи. Якщо замість аккума вживається гальванічний елемент, то закон Ома для всього ланцюга враховує опір розчину електроліту і електродів. Якщо зовнішнє опір в рази менше внутрішнього і при всьому цьому ланцюг замкнутий, то по ній тече струм недовгого замикання. Це найбільша величина сили струму, яка може проходити через цей ланцюг. Джерела струму в автомобілях демонструють значення сили струму недовгого замикання, критично небезпечні для життя. В цілях безпеки до них під’єднують зовнішні пристрої-батареї, що володіють достатнім опором, щоб попередити трагедію.

При почерговому з’єднанні загальне внутрішній опір ланцюга розраховується методом складання опорів кожного з джерел струму. При паралельному з’єднанні напруга на кожному з відгалуженням ділянок має одноманітне значення, а сила струму в нерозгалуженого ланцюга розраховується методом додавання величин, які демонструють амперметри на кожній з ділянок, з’єднаних паралельно. Джерело струму, що знаходиться на ділянці кола, не робить ніякого впливу на паралельно з’єднаний з ним ділянку.

Де використовуються закони Ома для повного кола? Більшою мірою вони вживаються для розрахунку сили струму в лінійних електронних ланцюгах постійного струму. Щоб виконати розрахунки вірно, потрібно тримати в голові постулати Кіхгофа. По-1-х, алгебраїчна сума сил струму, що знаходяться у вузлі, дорівнює нулю. По-2-х, твір алгебраїчної суми сил струму в якомусь замкнутому контурі розгалуженої ланцюга і опору ділянок даного контуру завжди одно алгебраїчній сумі знайденого в контурі напруги.

За яких критеріях, як і коли був відкритий закон Ома для повного кола? Швейцарський дослідник Георг Симон Ом прийшов до відомої зараз всьому світу формулою емпіричним методом. Він вивчав магнітне дію струму і ставив досліди з різними генераторами, використовував у власних дослідах провідники з різних металів і сплавів. М став першим фізиком, зазначив вплив на опір провідників їх температури. Закон Ома для повного ланцюга був визнаний науковим товариством не сходу. Першими вченими, оцінити по достоїнству цей закон, стали російські дослідники Якобі і Ленц. Янки Дж. Генрі пізніше асоціював формулу, яка має закон Ома для повного кола, з блискавкою посеред спорожнілій темної кімнати, а німецький доктор Е. Ломмель іменував відкриття «помітним факелом в області електрики».