Сучасне вищу проф освіту в нашій країні організується в узгодженні з Федеральним законом про «Про вищу і післявузівську проф освіту». У відповідності зі статтею Чотири цього закону структура системи вищої проф освіти являє собою сукупність «федеральних муніципальних освітніх еталонів вищого проф освіти».

У свою чергу, муніципальний освітній еталон вищого проф освіти являє собою систему вимог, пропонованих державою і суспільством в цілому до якості вищої проф освіти в нашій країні.

Це означає, що вісшее проф освіту, придбане в будь-якому з діючих вищих навчальних закладів нашої країни, повинна відповідати одним і цим же аспектам. Іншими словами, випускники різних технічних вузів повинні освоїти одноманітні програмки і підтвердити якість придбаних пізнань схожими методами. При всьому цьому при перевірці їхніх знань вимоги до студентів повинні пред’являтися ті ж, незалежно від того, навчаються вони в столичному ВУЗі або в навчальному закладі, розташованому на периферії.

Отримати вищу проф освіту можна при навчанні у вищому навчальному закладі: інституті, інституті, академії, або при проходженні особливих курсів. Але діючий муніципальний освітній еталон вищого проф освіти дозволяє отримати відповідне освіту і при навчанні екстерном, при якому дослідження програмки ведеться без допомоги інших, а в майбутньому робиться складання кваліфікаційних іспитів у вузі.

Сучасне вищу проф освіту має кілька ступенів, 1-а з яких «бакалавр». Ця ступінь в нашій країні позначає наявність закінченої базисного вищої освіти і присвоюється після здачі атестаційної комісії кваліфікаційної роботи. Наявність ступеня «бакалавр» дозволяє її власникові займати посади, на яких мають право працювати люди з вищою освітою, або продовжити навчання в магістратурі. Ступінь «бакалавр» можна отримати тільки після закінчення університету. Технікуми, коледжі або школи привласнити цю ступінь випускнику не мають права. Ступінь бакалавра присвоюється після чотирьох років навчання.

Кваліфікація «дипломований спеціаліст» присвоюється студенту після закінчення спеціального курсу навчання та захисту дипломного проекту або дипломної роботи перед спеціальною атестаційною комісією. Термін навчання в даному випадку становить період більше п’яти років. У мед Університетах більше шести років. При всьому цьому присвоюється кваліфікація інженера, вчителя, лікаря і т.д.

При навчанні в мед інститутах для отримання кваліфікації лікаря необхідною умовою є закінчення інтернатури. В узгодженні з діючими еталонами вищого проф освіти в найближчі роки кваліфікація «дипломований спеціаліст» закінчить своє існування.

Ступінь «магістр» присвоюється студентам після проходження курсу навчання в магістратурі, що представляє із себе подальшу за бакалавріата ступінь вищої проф освіти, що дозволяє поглибити пізнання по обраному проф напрямку.

Еталони вищого проф освітипред’являють єдині вимоги не тільки до якості освіти, та й до освітнього місця в цілому. Йде мова про те, що в будь-якій точці країни студент вищого навчального закладу зобов’язаний мати можливість навчатися в рівних критеріях, а кожен навчальний заклад має часами підтверджувати своє право на ведення навчального процесу. При всьому цьому оцінка роботи вищого навчального закладу повинна вестися по одним і цим же аспектам, встановленим для всіх вищих навчальних закладів в