Реферат є однією з форм рубіжної або підсумкової атестації. Хоч якийсь студент, який навчається в ссузів або ВУЗі, з першого курсу знайомиться з цим видом навчальної роботи. Тому вимоги до реферату необхідно навчаються знати і неодмінно використовувати їх на практиці.

Дана форма контролю є самостійною дослідницькою роботою. Тому неприемлимо звичайне копіювання тексту з книжки, або скачки з мережі Веб готової роботи. Студент повинен спробувати розкрити сутність в досліджуваній дилемі, привести наявні точки зору, також довести власний погляд на неї. Тому вимоги до реферату відносяться, спочатку, до оформлення і його змістом, який має бути розумно викладені, і відрізнятися проблемно-тематичним вдачею. Не рахуючи вірно викладеного та структурованого матеріалу, неодмінно наявність висновків по кожному пт і загальних по всій роботі.

Нормативні вимоги до написання реферату грунтуються на наступних принципах:

  • Почати рекомендується з правильного формулювання теми і постановки базисних цілей і завдань.
  • У майбутньому починається відбір потрібного матеріалу. Найголовніше — «не скупитися» і прибирати ті дані, які не зуміють розкрити суть поставленої мети. Не можна управлятися принципом: «Буде великий обсяг роботи, означає, отримаю непогану оцінку». Це — некоректно, так як вимоги до реферату ГОСТ не тільки лише обмежують його обсяг, та й агресивно визначають структуру.
  • Введення до реферату також серйозну кількість компонент. По-1-х, неодмінно наявність актуальності, в якій довести власний вибір даної теми, також об’єкт, предмет, мету, завдання та способи дослідження. В особливості обережним необхідно бути при постановці дослідницької мети і завдань, які у власному рефераті необхідно все втілити. По-2-х, включити практичну і теоретичну значимість роботи.
  • В основній частині тексту неодмінно розбити на параграфи і підпункті, в кінці кожного зробити маленьке висновок з викладенням власної точки зору. Є неприпустимим наявність нечітких формулювань, також мовних і орфографічних помилок
  • Підготовка реферату повинна здійснюватися на базі тих наукових матеріалів, які животрепетні на сьогодні. Природно, це стосується переліку використаної літератури. Оформляти його рекомендується із зазначенням наступної інформації: творець, заголовок, місце і рік видання, найменування видавництва і кількість сторінок.

Вимоги до реферату по оформленню наступні:

  • Робити це рекомендується виключно в узгодженні з правилами, які пред’являються в певному освітньому закладі. Йдеться про титульному аркуші, переліку літератури та зовнішній вигляд сторінки.
  • Підвищена увага має бути приділена оформленню цитат, які включаються в текст у лапках, а далі в дужках дається порядковий номер першоджерела з переліку літератури та через крапку з комою номер сторінки.
  • Згідно ГОСТ 9327-60 текст, таблиці та ілюстрації неодмінно повинні заходити в формат А4.
  • Реферат робити лише на комп’ютері. Текст згладжувати по ширині, міжрядковий інтервал — полуторний, шрифт — Times New Roman (14 пт), характеристики полів — нижнє та верхнє — Двадцять мм, ліве — 30, а праве — Десять мм, а відступ абзацу — 1,5 см.
  • У тексті неодмінно акцентувати увагу на певних визначеннях, поняттях і формулах за допомогою підкреслення, курсиву і жирного шрифту. Не рахуючи цього, повинні виділятися найменування глав, параграфів і підпункті, але крапки в кінці їх не відносяться. Наявні перерахування оформляти у вигляді нумерованого або маркірованого переліку.

В цілому, вимоги до реферату, наявні в ГОСТ, повинні неодмінно виконуватися.