Відповідальність за порушення податкового законодавства конкретно знаходиться в залежності від форми вини. Навмисному визнаються ті діяння, вчинені платником податків з розумінням їх протиправного характеру та з метою пришестя негативних наслідків (нездача декларації для приховування податків; неправомірне застосування відрахувань та ін) необачності вважається порушення, вчинене платником податків без розуміння протиправності дій, хоча він міг і повинен був її обмірковувати (пропуск строків здачі звітності з несвідомости невірне застосування відрахувань та ін.)

Згідно НК, відповідальність за порушення податкового законодавства може бути пом’якшена за наявності певних подій: несприятливої актуальної ситуації (хвороба, втрата годувальника тощо); примусу або речовій, службової або іншої залежності; томного грошового положення. Слід виділити, що наведений список є відкритим і покарання може бути пом’якшене і в інших випадках, наприклад, при малозначному розмірі шкоди. Якщо в процесі розгляду справи виявлено хоча б одну подію, що пом’якшує провину, розмір штрафу повинен бути скорочений щонайменше на 50%. Відповідальність за порушення податкового законодавства не може бути використана до платників податків, які порушили закон в силу наступних подій: захворювання, внаслідок якої особа не могла усвідомлювати своїх дій; стихійного лиха; чесного виконання письмових пояснень, придбаних від ИФНС або інших компетентних органів.

Яка конкретно відповідальність за порушення податкового законодавства застосовується до фізичних осіб?

У відношенні фізичних осіб виділяються тільки два види порушень: несплата податків; неподання декларації.

Строки подання податкових декларацій вірно регламентовані НК (ст.119) і їх незнання не звільняє платників податків від відповідальності. Ненадання звітності у період, не переважаючий Сто вісімдесят днів після закінчення строків, визначених законодавством, тягне накладення штрафу. Його розмір становить 5% від суми податків, що підлягають перерахуванню, за кожний місяць (повний і неповний), що пройшов з денька, встановленого для подання звітності, але менше 30% сукупної суми податкових платежів і більше ста рублів. Якщо ж зі денька, в який декларація повинна була бути надана, минув більш Сто вісімдесят днів, то з платника податків стягується: 30% від сукупної суми податків, 10% за кожний місяць (повний і неповний), що пройшов з 181-го денька.

Появи недоїмки по податках через невірне їх обчислення увазі стягнення штрафу, розмір якого — 20% від суми заборгованості. Навмисному несплата карається штрафом в 40%. При всьому цьому санкції за порушення податкового законодавства не вивільняє платника податків від перерахування податкових платежів. Варто відзначити, то стягнення штрафів з осіб, які не є бізнесменами, може бути тільки через трибунал.

Кримінальщина платників податків імовірна виключно в подальших випадках:

1. Ухилення від податкових виплат у великих розмірах — вище Шістсот тис. руб. за З роки попорядку, якщо дещиця перерахованих податків становить понад 10% від їх сукупної суми або перевершує 1,8 млн. руб. За дані злодіяння можуть бути призначені наступні міри відповідальності: штраф у сумі від Сто до Триста тис. руб. або в межах доходів платника податку за період від року до 2-х років утримання під арештом від 4-х місяців до півроку; позбавлення волі до З-х років.

2. Ухилення від податкових виплат в особливо великих розмірах — понад З млн руб. за три роки попорядку за умови, що дещиця не перерахованих податків становить понад 20% від їх сукупної суми або перевершує Дев’ять млн руб. Ця категорія злодіянь припускає подальшу відповідальність: позбавлення волі до З-х років; штраф у сумі від Двісті до П’ятсот тис. руб. або в межах доходів платника податку за період від 1,5 до З-х років.

Кримінальну відповідальність за порушення податкового законодавства не застосовується до тих платників податків, які вчинили протиправні діяння в перший раз і на сто відсотків виплатили недоїмку по податках, також штрафи і пені.