У поточний час комунікативні компетенції професіоналів різних областей відіграють вирішальну роль у визначенні їх професіоналізму. Уміння відмінно розмовляти з клієнтами, партнерами по бізнесу, співробітниками високо цінується роботодавцями.

Комунікативність як проф якість включає різні характеристики спілкування, в тому числі і вміння використовувати і усвідомлювати вербальні та невербальні засоби спілкування.

Вербальні та невербальні засоби спілкування дозволяють підвищити ефективність ділового спілкування.

До вербальним засобам спілкування відноситься людська мова. Майстерне впровадження лінгвістичних особливостей того або іншої мови, правильне вживання слів і виразів, стилів мови виражають освіченість мовця, сприяють досягненню цілей спілкування, формують соц статус співрозмовника.

Невербальні засоби спілкування включають пози, жести, міміку, погляди, запахи, становище людини в просторі, компанію міжособистісного місця і т.д.

Роль невербальних засобів у розмові стала вивчатися в психології порівняно недавно, але популярність цих дослідних робіт зараз висока. Багато бізнесменів, політики, керівні працівники на своєму досвіді впевнилися в необхідності використовувати в діловому спілкуванні невербальні засоби спілкування. Психологія людини така, що він неусвідомлено доповнює свою промову різними жестами й мімікою, виражає нехороші або позитивні настрої через погляди, пози, рухи. «Прочитати» ця мова час від часу досить важко, але потрібно.

Спецами, що вивчають вербальні та невербальні засоби спілкування, знайдена вирішальна роль невербальних засобів спілкування в передачі інфи: близько 70% інфи сприймається співрозмовником візуально (візуально) звуки й інтонація доносять 38% сенсу переданої інформації, а пози і жести — 55%.

Невербальні засоби спілкування дозволяють побачити і показати чіткий сенс слів і виразів, також ставлення співрозмовника до партнера по спілкуванню і до одержуваної (переданої) інфи.

Наприклад, позиція і дистанція між учасниками спілкування говорить багато про що. Розміщення лицем до лиця двох співрозмовників (або розміщення по колу декількох партнерів по спілкуванню) робить більш довірчу атмосферу.

Уміння вибирати позу при особистій бесіді, на нараді, при переговорах теж принциповий елемент спілкування. Закритість або відкритість пози людини свідчить про ставлення до співрозмовника, про психічний стан напарника, про заінтрігованності в інфи. Схрещування рук або ніг характеризує закриті пози. Плавна зміна положення тіла, вміння одним рухом виділити вимовлене може зняти напругу в процесі бесіди і досягти бажаного.

Величезне значення в комунікації має впровадження міміки. Спочатку співрозмовники пробують усвідомити вираз обличчя один одного. Особистість людини — це багатюще джерело інфи, який вказує внутрішній стан, настрій, ставлення. Одна і та ж фраза, вимовлена з різним виразом обличчя, буде в кожному випадку зовсім інше (і навіть протилежне) значення. Посмішка, зрушені брови, стислі щелепи, відкритий рот, опущені куточки губ говорять співрозмовнику про доброзичливості або злості, заінтрігованності або ігноруванні, прийняття або неприйняття.

Але очі людини числяться більш інформативними в порівнянні з іншими невербальними засобами спілкування. Навіть посмішка не може приховати відчуженість, а рукостискання не прикриє жах, які проявлені у погляді співрозмовника. Комунікативні можливості спеца дозволяють одним тільки поглядом поставити крапку в діловому спілкуванні.

Майстерно використовуючи вербальні та невербальні засоби спілкування, фахівець дозволяє діловому спілкуванню відбутися конкретно в тому руслі, яке потрібно для дієвого бізнесу.