НТП у сільському господарстві в одному з власних напрямків представлений хімізацією — рясному застосуванні у всіх галузях сільського господарства хім речовин, способів і процесів.

Головним напрямами хімізації в сільському господарства є:

— створення мінеральних добрив і кормових фосфатів;

— збагачення грунтів вапном, гіпсом та іншими субстанціями з метою поліпшення їх структури;

— впровадження засобів захисту рослин гербіцидами, зооциду, інсектицидами;

— впровадження стимуляторів росту в рослинництві

— розробка нових методів виробництва екологічно чистих видів сільгосппродукції;

— впровадження стимуляторів росту для збільшення продуктивності тварин, введення в раціон кормових добавок;

— використання в сільському господарстві полімерних матеріалів;

— випуск матеріалів, що забезпечують засоби малої механізації в сільському господарстві.

Впровадження хімії в сільському господарстві покликане забезпечити зростання виробництва, зробити краще якість і приростити термін зберігання продукції, забезпечити екологічні вимоги в сільському господарстві та підвищити ефективність землеробства і тваринництва.

Хімія і сільське господарство — сутність два нерозривних поняття в наш час. Одним з головних напрямків у сільському господарстві створення добрив. Їх ефективність істотно зростає в усеохоплюючому застосуванні з іншими агротехнічними прийомами.

За походженням всі добрива поділяються на мінеральні (неорганічні), органічні, бактеріальні та органо-мінеральні.

Хімія і сільське господарство інтенсивно співпрацюють у сфері виробництва та впровадження мінеральних добрив, до яких відносяться неорганічні речовини, придбані в процесі обробки неорганічної сировини. За складом мінеральні добрива діляться на калійні, фосфорні, азотні, також мікродобрива, яким належать молібденові, боротьбі і т.д.

Органічні добрива, які пропонує хімія і сільське господарство вживає у власних потребах, це торф, гній, харчові відходи, макуха, сераделлу, люпин і фекалії. У цих субстанціях знаходяться поживні елементи тваринного і рослинного походження.

Не рахуючи перерахованих вище є органо-мінеральні добрива, які містять у своєму складі мінеральні та органічні речовини. Добрива цього виду отримують методом обробки органічних речовин фосфорною кислотою або аміаком, або методом змішування органічних добрив, наприклад, торфу, з мінеральними добривами.

Сучасна хімія і сільське господарство — це продуктивне впровадження бактеріальних добрив, вдають із себе препарати, у складі яких перебувають культури мікробів, здатних фіксувати органіку добрив і землі. До них відносяться азотобактером і грунтовий нітрагін.

Всі добрива, застосовувані в сільському господарстві, поділяються за агрегатним станом на тверді і суспензують, а агрохімічному діяння — прямі, непрямі або регулюють ріст рослин.

Прямі добрива покликані забезпечити конкретне живлення рослин різними елементами і мікроелементами, і подразделются на звичайні (азотні — амонійні, аміачні, амідні, нітратні, і їх поєднання; фосфорні — водорозчинні і нерозчинні у воді, але розчинні в розчині Лимонова кислоти, також важкорозчинні; калійні — сирі солі і концентровані добрива мікродобрива — технічні консистенції, в яких містяться мікроелементи), і всеохоплюючі добрива.

Непрямі добрива вживаються для поліпшення критерій використання добрив і використовуються у вигляді фізичного, хімічного або мікробіологічного впливу на грунт.