Валютна маса і валютні агрегати — це поняття взаємопов’язані та взаємозалежні.

Валютної масою іменується сукупність платіжних, купівельних і скоплених засобів, що належать фізичним, також юридичним особам і фактично державі, залучених до процесу обслуговування економічних зв’язків. Валютна маса характеризує рух коштів за кількісним показником.

Під масою засобів розуміють і готівку, так і безготівкові кошти. За структурою вона ділиться на активну частину (ті гроші, які обслуговують господарство) і пасивну частину (скупчення і залишки на банківських рахунках, які є можливими розрахунковими засобами).

Маса коштів не звичайна і не збігається з готівковими коштами. По суті дещиця готівкових коштів в масі засобів не так велика, так як всі господарюючі суб’єкти виробляють між собою угоди на базі безготівкових розрахунків через банківські рахунки.

Рівень розвитку країни визначає стабільність валютного відозви і частку готівкових коштів в загальній масі засобів. До прикладу, в США цей показник не перевищує 5-10%, з держав СНД — 30%. Чим більше готівки в загальній масі всіх засобів країни, тим найменш гнучкою є сама валютна система. Валютна маса і валютні агрегати повинні бути в правильному співвідношенні для забезпечення нормального функціонування валютної системи.

У складі маси засобів виділяються такі складові, конкретно нереально використовувати як платіжні та купівельні засоби. Це кошти на термінових рахунках, депозитах, сбер вкладах, акціях і т.д. Їх іменують «квазі-грошима» (від лат. «Майже»). Ця частина коштів в загальній структурі валютного обороту являє собою дуже значну і вагому частину.

Структура маси засобів та її склад постійно змінюється. На різних етапах розвитку товарного обміну і платіжних відносин вона була різною. При золотому відозві спочатку минулого століття структура маси коштів у просунутих країнах була приблизно такою: 40% становили золоті монети, 40% банкноти, 10% залишки на рахунках різного роду кредитних установ. Конкретно перед 1-ою світовою війною ці характеристики відповідно помінялися так: 15%, 22%, 67%.

Для аналізу руху коштів і конфігурацій в цьому процесі за певний період вживаютьсявалютна маса і валютні агрегати різних категорій.

Валютні агрегати — це характеристики тієї кількості засобів або грошових активів, з якого складається маса коштів.

Валютна маса і валютні агрегати в цьому сенсі взаємно переплітаються. Так іменовані агрегати являють ступінчасту ієрархічну структуру, в якій кожен подальших агрегат включати в себе минулі. Кожен наступний показник при всьому цьому містить в собі найменш ліквідні активи. Вони виражаються такими поняттями як валютні агрегати М1 м2 м3, М4, також м0.

Агрегат М0-готівкові кошти, що знаходяться у відозві (монети, банкноти, казначейські білети).

Агрегат Ml містить у собі агрегат М0 та кошти на поточних рахунках, застосовуваних для безготівкових розрахунків.

Агрегат М2 містить в собі Ml і вклади в комерційних банках, короткострокові цінні папери муніципального вдачі, які можуть стати готівкою або чековими рахунками.

Агрегат МЗ містить в собі M2 і сбер вклади в кредитних установах, також цінні папери валютного ринку.

Агрегат М4 містить в собі M3 і депозити в кредитних установах.

Валютні агрегати в Рф для розрахунку валютної маси використовуються в подальшому порядку: це М0, Ml, M2 та МОЗ. Для валютної маси Рф властива найвища дещиця готівкових коштів, при цьому ця тенденція не збирається йти на спад. Валютна маса і валютні агрегати Рф для більш багатообіцяючого розвитку валютної системи повинні перебігати в русло більшої вагомості безготівкових розрахунків.