У сучасних моделях розвиненої ринкової економіки грошово кредитна система займає важливу позицію в роботі економічного механізму. Вона являє собою фактично систему економічного кровообігу, регулює валютну масу, тримає під контролем грошові потоки, акумулює і перерозподіляє валютні потоки, проводить взаєморозрахунки між економічними суб’єктами, кредитує населення і окремі галузі економіки.

Існує два поняття кредитно-грошової системи: 1-е значить сукупність кредитних відносин, способів і форм фінансування (багатофункціональна форма), друга — сукупність фінансово-кредитних установ, яким характерно акумулювати валютні тимчасово вільні кошти, а потім надавати позички (інституційна форма).

У першому випадку йдеться про такі відносини як банківський, комерційний, муніципальний, споживчий, інтернаціональний кредит.

Другий випадок зводиться до наступним характеристикам. Сучасна грошово кредитна система — Це непростий механізм, має декілька рівнів, який акумулює і перерозподіляє грошові активи. Основними ланками системи є: Центральний банк, система муніципальних і напівдержавних банків; банківський сектор, в які входять комерційні банки, сбер, спец банки сфери торгівлі; іпотечних кредитів, інвестиційні, спец кредитно-фінансові небанківські установи: пенсійні фонди, компанії страхової та інвестиційної спрямованості, грошові компанії , різного роду ощадно-позичкові асоціації, благодійні фонди.

Така триярусна схема властива для більшості просунутих країн (США, Японія, країни Західної Європи). Окремі країни розрізняються по ступеню розвиненості окремих ланок цієї системи. Сама грошово кредитна система в США, у зв’язку з чим конкретно на неї орієнтуються просунуті країни при формуванні власних кредитних систем.

 Уряд регулює кредитно-грошову систему двома основними методами: засобом прямого адміністративного втручання (методом встановлення жорстких цін, раціонування продуктів і т.д.) і непрямого адміністративного втручання (проведення грошово-кредитної політики).

Так стає зрозуміло, що грошово кредитна система країни покликана задовольняти потреби економіки в рассредотачіваніі вільних коштах і їх переливу в більш розвинені і багатообіцяючі галузі. У одних суб’єктів господарювання часом з’являються тимчасово вільні кошти (надлишки коштів), а в інших — потреби в додаткових коштах. Це протиріччя вдало вирішує грошово кредитна система країни.

Грошово кредитна система РФ представлена трьома ярусами: Центральним банком; банківської системи (банки комерційного вдачі); спец кредитно-фінансові університети. Така структура відмінно відображає потреби народного господарства, вона наближається до моделі кредитних систем просунутих країн і починає адаптуватися до нових процесам економічних реалій.

Така кредитна система поки має певні недоліки фактично у всіх ланках (виростає число маленьких банків, компаній по страховим операціям, інвестиційних фондів, а комерційні банки продовжують спеціалізуватися на короткострокових кредитних операціях, що призводить до бракуючих перенаправлення коштів у розвиток промислових та інших галузей народного господарства. Тому ще досить багато якостей кредитної системи РФ вимагають у майбутньому вдосконаленні. Раціональне функціонування грошово-кредитної системи покликане забезпечувати розмірене стан державної економіки.

Банківська система Росії має два рівні, представлена Центральним банком РФ (Банк Росії) і комерційними банками.