Тривалі грошові вкладення — це вкладення в різні необоротні активи, які містять і грошові. Така форма вкладень класифікується за певними ознаками.

Задачки бухгалтерського обліку при здійсненні тривалих інвестицій можуть бути представлені у вигляді:

— повного, достовірного і своєчасного відображення всіх витрат по збудованим об’єктам в розрізі їх видів, також по систематизації цих об’єктів;

— забезпечення контролю за веденням будівництва, також виконання термінів введення в експлуатацію виробничих потужностей та інших об’єктів основних фондів;

— правильного розрахунку інвентарної ціни придбаних або зроблених без допомоги інших головних фондів, також нематеріальних активів. Сюди ж можна віднести об’єкти природокористування (наприклад, земляні ділянки);

— втілення контрольних функцій за впровадженням фінансування по тривалих вкладень.

Тривалі грошові вкладення повинні бути прийняті до обліку бухгалтерами по початкової ціни і вже по факту перерахування коштів:

— в цілому по будівництву і по його окремих об’єктах (у розрізі будівель і споруд);

— по окремих об’єктах основних фондів, земляних ділянок, нематеріальних активів і об’єктів природокористування.

Систематизація грошових вкладень може бути представлена в наступному вигляді:

— роль у формуванні статутних капіталів інших компаній (організацій), також у розробці дочірніх організацій;

— міські муніципальні цінні папери;

— векселі, акції та інші цінні папери компаній і організацій (сюди ж можна віднести і боргові)

— надані позикові кошти;

— вклади по депозитах;

— інші тривалі грошові вкладення.

В якості грошових інвестицій, вкладених на придбання різних активів, приймаються наступні фактичні витрати:

— сплачуються суми за укладеним договором з торговцем;

— виплачуються компаніям, організаціям суми за консультаційні або інформаційні послуги, пов’язані з придбанням цих активів. При наявності інформаційних, консультаційних послуг, спрямованих на фактичне втілення грошових вкладень, і при всьому цьому організація не сприймає такого рішення, то дані витрати повинні відноситися на операційні витрати;

— виплачуються винагороди посередникам, послуги яких сприяли грошових вкладень.

На тривалі грошові вкладення практично понесені організацією витрати можуть зменшитися (або збільшитися) у розмірі курсової різниці, яка діє на момент здійснення позначеної угоди при придбанні в будь-якій іншій валюті, гарною від рубля. Але в бухгалтерському обліку оприбуткування за фактом робиться в рублях.

Є аспекти обліку фактичних витрат при вкладенні грошей підприємства в активи будь-якого іншого акціонерного товариства. Так, якщо дані акції котируються на аукціоні або біржі, і така котировка постійно публікується, то бухгалтеру необхідно відобразити в річний грошової звітності (а саме, балансі) дані вкладення по ринкової ціни у випадку, якщо така ціна нижча за балансову. А різниця коректується на суму резерву, який формується в кінці кожного року на наступний з грошових результатів.

Тривалі грошові вкладення пов’язані з найвищим ризиком втрати підприємством грошей, тому на підприємствах для вирішення даного питання неодмінно повинні бути специ в цій області і належні аналітики для незмінного моніторингу інфи по даному напрямку.

Отже, до головних аналітичним завданням грошових інвестицій можна віднести:

— аналіз спрямованості тривалих грошових вкладень підприємства;

— аналіз їх структури та головних складових;

— аналіз джерела фінансування майбутніх вкладень;

— оцінка ефективності даної форми інвестицій, вкладених на великий термін.