Суть стратегічного менеджмента зводиться до розкриття таких важливих питань, як риса поточного стану підприємства та створення всіх критерій для заслуги їм бажаного становища, яке було б для нього більш симпатичним, через певний період, також визначення методів і шляхів заслуги такого становища.

У зв’язку з цим менеджери повинні усвідомлювати поточну ситуацію на підприємстві, щоб приймати рішення про те, куди рухатися далі. Для цього необхідно інформаційна база, яка може забезпечити процес прийняття рішень стратегічного плану, відповідних поточній ситуації.

Суть стратегічного менеджменту майже в усьому визначається таким поняттям як орієнтація на майбутнє. У зв’язку з цим для менеджерів дуже принципово вміння ставити цілі, до яких повинен прагнути підприємство. Реалізація обраної стратегії має на увазі коригування двох минулих кроків. При всьому цьому гігантську роль відіграють наявні ресурси, особливості оргструктури підприємства, система управління, організаційна структура, персонал, від яких майже в усьому залежить успішність реалізації стратегії.

За змістом суть стратегічного менеджменту полягає у відозві до базових процесів, які проходять на підприємстві, з приділенням граничної уваги здібностям підприємства по нарощуванню власного стратегічного потенціалу.

При всьому цьому приймаються стратегічні рішення орієнтуються на майбутнє, пов’язані з невизначеністю і пов’язані із залученням додаткових ресурсів. Вони розраховані на тривалі і максимально суворі наслідки. Прикладами таких рішень можуть бути реконструкція підприємства, впровадження новітньої продукції, прогресивних технологій, зміна організаційної структури, вихід на закордонні ринки, злиття з іншими підприємствами і пр.

Суть стратегічного менеджменту віддзеркалюють такі його властивості як інноваційність притаманною йому природи, спрямованість на багатообіцяючі мети, наявність величезної кількості альтернатив, суб’єктивність, незворотність і довгі часові терміни пришестя наслідків.

Головною думкою, що виражає сутність стратегічного управління, є необхідність перенесення основної уваги управління на оточення з метою виникнення здатності жвавого реагування на наступаючі конфігурації та виклики середовища.

Поняття і суть стратегічного менеджменту виражаються через стратегію — Процес прийняття складних стратегічних рішень на найвищому рівні управління і організаційної ієрархії. Вона виражається у визначенні та встановленні зв’язку підприємства або організації з її конкретним оточенням для реалізації обраної мети засобом оптимального рассредотачіванія ресурсів, яке дозволяє дієво і відмінно впливати на роботу компанії і всіх її підрозділів.

Суть і задачки менеджменту з’являються в управлінській діяльності по постановці і майбутньої реалізації цілей тривалого вдачі, підтримці позитивних і дієвих відносин підприємства в його оточенням в узгодженні з поставленими цілями і внутрішніми здібностями.

Понятійний апарат даного виду менеджменту має спільні риси з таким поняттям як «оперативне управління». Але при всьому цьому відрізняється від нього по прінціпним позиціях.

Стратегічне управління виступає одним з важливих причин виживання компаній і компаній в критеріях ринкової конкуренції. Але слід визнати, що зараз багато організацій характеризуються відсутністю стратегій, майже у всьому і призводить до їх поразки в боротьбі з суперниками.