Зв’язок і взаємозумовленість патентних і рекламних дослідних робіт вірно простежується при зіставленні змісту кожного з їх, тому що і один і той спираються на традиційні принципи маркетингу. Проведення комплексу патентних і рекламних дослідних робіт є необхідною умовою створення і комерціалізації нововведень. Виконання цих дослідних робіт, так само як і НДДКР, просить наявності в структурі організації відповідних підрозділів, навчених професіоналів, незмінного взаємодії та націленості їх на вирішення завдань в узгодженні з обраною стратегією.

Суть і принципи маркетингу в критеріях інноваторського розвитку компанії в підсумку виражається в тому, що комерційно вдалі інновації створюються, в підсумку затісно взаємодії підрозділів, що виконують НДДКР, з патентними і рекламними службами, починаючи від зародження ідеї нового продукту або процесу прямо до його виведення на ринок та реалізації інших стратегічних завдань (забезпечення потреб певного ринку, розширення обсягів виробництва і підвищення дещиці ринку, вихід на нові ринки і т.д.).

Критеріями дієвої реалізації стратегії інноваторського розвитку є створення об’єктів розумової приналежності (ОІВ), що складають базис, виходячи із значущості якого можна проводити бізнес стратегію організації, реалізовувати цілі та принципи маркетингу підприємства.

Залежно від наявності і значущості ранця патентів по багатообіцяючим фронтах науки організація може прийняти:

а) стратегію лідерства, якщо зроблені винаходи, які можуть з’явитися основою нових продуктів і технологій;

б) стратегію вдосконалення вироблених продуктів і технологій, якщо зроблені винаходи, що дозволяють досягти їх чудово нових рис і задовольнити зростаючі потреби ринку;

в) стратегію виживання, якщо зроблені винаходи частково роблять краще споживчі характеристики продуктів.

Неодмінно, вибір стратегії залежить не тільки від грошових і матеріально-технічних здібностей компанії, та й від того, як відмінно реалізуються головні принципи маркетингу інноваторського підприємства. Якийсь з них полягає в тому, що в критеріях відкритої світової конкуренції в стратегії інноваторського розвитку економіки важливою складовою успішності є концентрація ресурсів на напрямах, що забезпечують, з одного боку, стійкі конкурентні переваги за рахунок найвищої науково-технічного рівня виробничих технологій і вироблюваної продукції , а з іншого — порівнянно більш низьких витрат виробництва, затребуваності даної продукції або технології певним ринком. Відповідь на це питання і покликані дати рекламні служби, які виробляють комунікаційну політику організації. При всьому цьому принципово підтримувати зворотний зв’язок між промежини плодами розробок і рекламних дослідних робіт, щоб проводити коректування управлінських рішень в здійсненні інноваторскіх процесів. Зарубіжний досвід вказує, що дані рекламних дослідних робіт націлюють на створення винаходів, що відповідають наявним потребам ринку.

Принципи маркетингу в рамках інноваторського стратегії увазі також, що в забезпеченні конкурентних переваг, важливу роль покликано зіграти незмінне взаємодія конкретно розробників нововведень і патентних підрозділів на всіх стадіях інноваторського циклу — від винайдення до комерціалізації. Головні зусилля патентного підрозділу компанії повинні бути зосереджені на вирішенні комплексу завдань, що сприяють отриманню дуже ймовірних результатів — збереження або завоювання конкурентноспроможного гідності.

А саме:

— проведення патентно-інформаційного пошуку та аналізу досягнутого рівня в певній сфері діяльності;

— виявлення, класифікація охоронюваних ОІВ і вибір форм їх правової охорони;

— оформлення заявок на отримання охоронних документів на ці об’єкти або їх реєстрації;

— формування ранця патентів і патентних заявок по багатообіцяючим (визначальним) фронтам розвитку економіки;

— відбір, оцінка ціни і постановка на облік комерційно важливих об’єктів;

-визначення домінуючих об’єктів в багатообіцяючому плануванні їх комерціалізації;

— визначення головних переваг процесу або продукту, аналіз ймовірних шляхів виходу на ринок;

-рекламно-інформаційне забезпечення, включаючи міжнародне просування;

— перевірка патентної чистоти товарів, що випускаються використовуваних технологій і засобів індивідуалізації продуктів і послуг;

— проведення моніторингу (оцінка, прогноз) стану розвитку певних наукових напрямів, конфігурацій в патентно-ліцензійної ситуації та потребах ринку;

— виявлення перспектив та зацікавлених організацій (компаній) в розширенні технологічного обміну або обсягів виробництва товарів методом реалізації (закупівлі) ліцензій на ОІВ.

Як видно з одного тільки перерахування задач, цей перелік фактично збігається з тим, що являють собою головні принципи маркетингу, які потрібно реалізовувати і яких потрібно дотримуватися при реалізації інноваторського вектора розвитку підприємства.