Сучасна педагогічна наука, вобщем, як і будь-яка інша, не стоїть на місці і розвивається в узгодженні з вимогами часу і потребами останнього покоління учнів, учнів та студентів. На певному кроці величезне значення починає грати в світлі може бути потрібною коректування освітнього процесу контроль пізнань учнів. При всьому цьому значущим є той факт, що на сучасному етапі розвитку педагогічної думки конкретно контроль пізнань учнів, студентів і учнів не спочатку стимулюючим фактором для малюків і підлітків, як це було, скажімо в Російському Союзі. В узгодженні з останніми віяннями часу животрепетними стає сучасні засоби оцінювання результатів навчання конкретно в проекції коректування діяльності педагога, за останньою мірою, на кроках поточного і промежини контролю.

Поточний і проміжний контроль

Наявні в арсеналі педагога засоби оцінювання результатів навчання, повинні дозволяти проводити так іменований поточний контроль знань, умінь і здібностей. Здійснюється він постійно в протягом дослідження всієї теми або певного розділу. При всьому цьому сучасні засоби оцінювання результатів навчання дозволяють педагогу розгорнуто, аргументовано пояснювати учневі ті нюанси, в яких він має певні прогалини пізнань. Зазвичай, навіть зараз головним методом втілення поточного контролю є самостійна робота. Неодмінно, даний варіант зарекомендував себе в протягом багатьох років в якості дієвого засобу оцінювання результатів навчання. Але в сучасних критеріях животрепетні стоїть проблема економічного використання навчального часу, так як з кожним роком обсяги інфи постійно зростають. У цьому зв’язку самостійна робота в традиційному її усвідомленні (виконання певних завдань на уроці протягом недовгого проміжку часу, наприклад, Десять хвилин) трансформувалася в більш масштабні за обсягами задачки додому на відносно довгий проміжок часу, наприклад, на Два тижні. У даній ситуації не рахуючи актуалізації пізнавальної, дослідницької і творчої діяльності учня, дані сучасні засоби оцінювання результатів навчання дозволяють педагогу повністю тримати під контролем засвоєння учням величезного інтервалу програмки (так іменований проміжний контроль). Останній варіант дуже нерідко вживають засоби дистанційного навчання.

В якості засобу дистанційного навчання вживають тестування

В останні роки в нашій країні широке поширення одержало тестування як форма контролю знань. Не рахуючи нього до інноваторського, передовим технологіям відносять рейтингову і модульну системи контролю знань, також моніторинг властивості пізнань в розрізі класу, групи, паралелі і т.д.. Природно, що сучасні засоби оцінювання результатів навчання повинні бути націлені на можливість впровадження різних систем автоматизації з метою виключення впливу на підсумок особистих причин, також здатності он-лайн контролю, припустимо, при дистанційному навчанні. Начебто не ставилися до тестування, які полеміки не розвивалися в пресі та мережі Веб з приводу ЄДІ, спочатку, але саме тестування, на сьогодні, більш технологічний процес контролю знань — як мінімум, кандидатури поки ніхто не запропонував.

І на закінчення, в сучасному суспільстві все величезну популярність, принаймні на стадії теоретичного обговорення, отримує так іменована рейтингова система контролю знань, що дозволяє в основному диференційовано підходити до питань, пов’язаних з оцінкою пізнань учнів, створювати якийсь стимулюючий момент змагання.