Жодне сучасне створення в ринковій економіці не існує без вірно звірених рекламної стратегії. Частиною такої стратегії є товарна політика підприємства, як провідна ланка по визначення ефективності діяння всього виробничого циклу. Тільки добре розрахована і приведена у виконання товарна політика підприємства може дати уявлення володареві про кінцевому фінансовому результаті всієї діяльності виробництва після вдалої реалізації кінцевого продукту, а конкретно продукту.

Формування товарної стратегії підприємства повинно бути націлене на реальні вимоги і побажання споживачів. На це в підсумку повинна бути націлена і товарна політика підприємства, яка проводиться під управлінням надійної і кваліфікованої команди рекламників.

Товарна політика підприємства повинна починатися з дослідження та аналізу ринку подібних продуктів та послуг. Це дуже принциповий крок у рекламній діяльності будь-якого підприємства. Залежно від обсягів ринку і збутової політики дослідження можна провести своїми силами, а можна запросити сторонніх професіоналів, в самі короткі терміни гарантовано проведуть всі рекламні дослідження і видадуть не тільки лише свої висновки, та й дієві поради майбутньої товарної політики підприємства.

Подальшим кроком буде визначення цілей виробничої політики підприємства з урахуванням всієї сучасної ресурсної бази. Рекламної службою компанії повинні проводитися своєчасні розрахунки темпів оновлення асортименту з імовірним формуванням новітньої номенклатури продукту. Це непростий інноваційний процес сфери виробництва може бути інвестований за допомогою власних або позикових коштів. Менеджмент компанії доведе раціональність впровадження таких засобів. Майбутня торгова політика підприємства покаже, як вірні були діяння всіх служб компанії, зумовить її слабенькі місця і покаже всю життєдіяльність виробничого циклу.

Вибір концепції товарної політики підприємства складається з декількох головних кроків:

  1. Асортиментна концепція підприємства. Її метою є орієнтація підприємства на випуск продуктів, які будуть дуже відповідати контрасту і структурі попиту певного споживача.

Для виконання асортиментної концепції визначають поточні потреби споживачів, і аналізують подібні товарні ринки. Також аналізують здатності виробництва і складають кінцеве уявлення про асортиментної продукції підприємства.

  1. Розробка концепції нового продукту підприємства, яка полягає в описі всіх характеристик продукту, також набору ймовірних вигод, які він може дати кінцевому споживачеві. Неодмінно складаються техніко-економічні властивості нового продукту. Рекламні служби повинні на цьому кроці знайти вдачу і ступінь розвитку вірогідною конкуренції продукту, також продумати розміщення нового продукту і знайти його місце в ряді інших подібних продуктів.
  2. Складається товарний план, із зазначенням списку продуктів, виробник повинен виконати за позначений в плані період часу. Визначається обсяг випущеної продукції у вартісному і натуральному вираженні, розміри партій продукту, кращий графік виробництва, із зазначенням строків початку та закінчення робіт.
  3. Складається план всіх потрібних заходів для досягнення поставлених цілей, в якому описується збутова політика підприємства. У плані додатково визначаються кінцеві цілі проведення всіх рекламних заходів, призначаються контролюючі та виконавчі особи, вказуються всі статті витрат і кращий обсяг потрібного фінансування.

У майбутньому вже команда менеджерів підприємства повинна скласти бюджет товарної політики підприємства, проводити контроль виконання всіх заходів і врахувати всі ймовірні небезпеки в процесі проведення товарної політики.