Філософія — це наука, що зародилася в самій глибині століть. Вона була принциповою та животрепетної у всі часи. Природно, і на даний момент філософія не втрачає власної популярності. І в наш час є величезні мислителі, що займаються питаннями, що стосуються буття і місця в ньому людини. Сучасна філософія істотно видозмінилася, але вона не втратила свого значення. Роздивимось докладніше всі його особливості.

Філософія нашого часу представляє собою сукупність різних навчань. Це не цільна світоглядна картина, а різні підходи до нескінченним питань. Сучасна філософія ще більш толерантна, ніж раніше. Зараз людині надано повне право вибору. Сучасний індивід може сам вирішувати, який погляд на світ і місце людини в ньому йому ближче. При всьому цьому людина бере на себе повну відповідальність за вибір власної світоглядної позиції.

Сучасна філософія відмовилася від побудови якихось чітких систем. Мислителі прийшли до жорсткого висновку про те, що не може існувати ні одвічних масштабів, ні абсолютних систем відліку. Філософія нашого часу надала людині повну самостійність. Зараз більше немає так іменованих «вихователів» в особі країни, мислителів, суспільства. Як слід, і відповідальність за своє життя людина несе лише на власних плечах.

Сучасна філософія фактично на сто відсотків відмовилася від ідеї конфігурації світу і всіх соц інститутів. Мислителі вирішили викорінювати недосконалість буття іншим, більш оптимальним і дієвим методом. Вони зробили висновок про те, що людина повинна спочатку поміняти себе і прямо за цим, неминуче, поміняється і весь світ навколо нас.

Але у цієї дисципліни з’явилися і свої перепони. Якісь специ навіть відзначають криза філософської думки. В чому причина? Сучасні технології розвиваються з кожним днем. Життя змінюється дуже швидко, адже це століття реального прориву у величезній кількості областей. Філософія ж просто не встигає за таким значущим прогресом. Але від її вдалого становлення залежить духовне вдосконалення людини. При всіх технічних нововведення, цивілізація перестає бути розвиненою без нематеріальних якостей життя. Ось тому роль філософії в сучасному світі просто величезна.

Спробуємо коротко розглянути основні напрямки цієї дисципліни. По-1-х, це аналітична філософія. У ній важливу роль займає лінгвістика. Аналітична філософія зробила мова фактично власній базі. Цей напрямок тримається раціоналістичного, логічного, дослідницького підходу до занію життя.

По-2-х, це феноменологія. Цей напрямок йде в саму глиб психології людини. В узгодженні з ним, кожен предмет і явище не слід розглядати тільки як речові об’єкти з хоч якими рисами. Слід пам’ятати, що реально існуюча річ і її усвідомлення в свідомості людини можуть істотно відрізнятися. Конкретно образи явищ і предметів, які сприймаються і фіксуються особистістю, поклало в свою базу даний напрямок, назвавши їх парадоксами.

В-3-х, це постмодернізм. Це дуже неоднорідний і різноманітне спрямування. Але його з’єднує воедінижди загальна думка про те, що потрібно відкинути всі старі стереотипи, установки, які зараз стали заважати успішному розвитку філософської думки. Постмодернізм відторгає колишні традиції і відшукує нові форми зания світу.

Зараз ви розумієте всі особливості сучасної філософії. У даний період ця дисципліна знаходиться в досить неврівноваженому стані, тому досить важко вірно виділити її головні властивості.