У чому полягають особливості структури процесу навчання та його суть

Для становлення педагогічного мислення принципово усвідомити, у чому полягає суть і структура процесу навчання, як він працює і розвивається. Наружняя сторона навчального процесу полягає у взаємному співробітництві вчителя і школярів. Задачка викладача в процесі навчання — інформувати учнів, організовувати, настроювати, провокувати їх роботу, також коректувати і оцінювати її. Навчають, повинні оволодіти матеріалом і видами діяльності, які вгадують навчальна програмка. Такий процес характеризується двостороннім, яка включає викладання та навчання.

Тому суть і структура процесу навчання полягають у цілеспрямованому розвитку і вихованні особистості учня, що відбуваються на базі осягнення систематизованих наукових знань і видів діяльності, які відображають двох культур населення землі — речової і духовної.

Складові, складові структуру процесу навчання

Під процесом навчання слід усвідомлювати активне і тісна взаємодія педагогів та учнів, має цілеспрямований характер і організовується з впровадженням особливих способів і різних форм.

Тому структура процесу навчання характеризується чіткістю. Її основним складовим компонентом виступає мета. Не рахуючи передачі учням знань і вироблення в їх потрібних умінь, інтелектуального розвитку (основна і загальна ціль), педагог попереду себе ставить більш вузенькі цілі, що передбачають дієвий засвоєння певного обсягу знань.

Також структура процесу навчання у педагогіці вгадують і таку складову, як зміст публічного досвіду, засвоюваного учнями. Наукова інформація тільки тоді може стати частиною навчального процесу, коли вона педагогічно пристосована, є актуальною, пізнавальної, розвиваючої і посильною для засвоєння дітками певного віку.

Центральною фігурою, утворює процес навчання, виступає вчитель. Він є носієм змісту навчання і виховання, упорядником пізнавальної діяльності школярів.

Учнівський колектив також є принциповим елементом, з якого складається структура процесу навчання. Вчать виступають об’єктом освітнього впливу педагога і суб’єктом пізнання.

Способи навчання — значуща складова, яку угадує структура навчання в педагогіці. Це один з методів навчального співробітництва між учнями та вчителем. У педагогічній діяльності величезне значення має не тільки лише можлива результативність способів навчання, та й методична система вчителя, його уміння вести взаємодію з учнями. Хоч який з використовуваних способів тільки в цьому випадку стане активним, якщо він зуміє поєднати діяння обох сторін і перевтілитися із методичних прийомів учителя в пізнавальну діяльність діток.

Також структура процесу навчання не може бути сотворена без організаційних форм. Під формами навчання слід усвідомлювати спільну роботу навчає і школярів в процесі пізнання. В якості основної форми навчання виступає урок. Супутніми формами можуть бути лекція, семінар, лабораторне і практичне заняття, навчання — особисте та групове, гурток.

Принциповим елементом структури навчання виступає і позаурочна самостійна робота — домашня, гурткова, бібліотечна. Вона сприяє закріпленню набутих знань і умінь, самостійного розвитку.

Застосування засвоєних знань, набутих умінь і здібностей на практиці — також потрібна частина, яку включає структура процесу навчання. Ця складова освітнього процесу є об’єднуючою для всіх інших. Її практичне застосування дозволяє перевірити результативність навчання.

Підсумковим елементом структури освітнього процесу виступає педагогічна діагностика. З її допомогою визначається якість знань, рівень умінь учнів. Також діагностика допомагає викладачеві підкоригувати свою діяльність.

Проектувати процес навчання слід творчо, беручи до уваги певні ситуації.