Письмові роботи є невід’ємною частиною будь-якого освітнього процесу у вузі при підготовці психолого-педагогічних кадрів. Тому студент повинен знати обов’язкових вимоги до написання курсової, також те, яка структура дипломної роботи. Спробуємо виділити основне.

Спочатку вірно сформулюємо правила написання курсової роботи.

По-1-х, обсяг її повинен бути менше П’ятдесят сторіночок друкованого тесту.

По-2-х, основний «кістяк» курсової повинен бути таким же, як і структура дипломної роботи. У нього неодмінно врубається: титульний лист, зміст із зазначенням сторінок, головні розділи з висновками, висновок, перелік літератури та додатки.

В-3-х, в курсовій роботі повинна бути неодмінно дві глави — теоретична і практична.

В-4-х, курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін припускає наявність досвіду (констатуючого або формує).

В-5-х, кількість респондентів має бути більш Двадцять п’ять чоловік. Тільки в даному випадку придбані експериментальні дані можна вважати достовірними.

По-шосте, в курсовій роботі з психолого-педагогічних дисциплін при обробці придбаних даних повинні неодмінно застосовуватися способи математичної статистики. Тільки в даному випадку досвід вважається закінченим, обгрунтованим і підтверджуючим здогад.

По-сьоме, додаток і перелік літератури оформляється відповідно до вимог певного освітнього закладу.

Зараз зупинимося докладніше на те, якою повинна бути структура дипломної роботи.

По-1-х, титульний лист її оформлюється згідно еталону і вимогами, які є у освітньої установи.

В По-2-х, обсяг роботи — менше ста аркушів комп’ютерного тексту, в якому шістдесят відсотків відводиться теоретичної частини, а сорок — практичної.

В-3-х, зміст диплома повинен включати неодмінно наступні розділи: вступ, теоретична і практичні глави, глава з описом методичних рад або психолого-педагогічної корекційної програмці, висновок, перелік літератури та додатки (вони не входять в основний обсяг дипломної роботи).

В-4-х, структура дипломної роботи не повинна змінюватися.

В-5-х, введення неодмінно повинен містити наукову інформацію про роботу. Йдеться про актуальність, перепони і методичних принципах дослідження, об’єкт, предмет, мету, завдання, здогад. Не рахуючи цього, потрібно опис способів, методик, бази дослідження. Також повинні бути сформульовані: наукова новизна, практична значимість і положення, що виносяться на захист. Введення — це одна з головних частин, яка є презентацією дипломної роботи.

По-шосте, в першій частині викладаються методологічні бази дипломного дослідження. Аналіз літератури повинен проводитися системно, а дані викладені в узагальненому вигляді. Обов’язковою є виділення параграфів. Заборонено дослівне списування цитат з джерела без зазначення його найменування і номери сторіночки. Дана інформація вказується в дужках, у вигляді виносок.

По-сьоме, у другій частині повинен ретельно описуватися досвід з виділенням мети, задачки, бази дослідження, також способів. Неодмінно викладаються результати. Але в тексті дипломної роботи описується тільки аналіз придбаних даних, самі бланки та підрахунки відправляються в додаток.

По-восьме, в третьому розділі повинні пропонуватися методичні поради або програмка психолого-педагогічної корекції. Складати її необхідно на базі тих даних, які були отримані.

Роботи, виготовлені з порушенням даних правил, до захисту не будуть допущені.