Стратегія розвитку підприємства передбачає формування основоположних цілей і завдань на тривалій базі, також точне визначення курсу дій і грамотне рассредотачіваніе ресурсів, які будуть потрібні для досягнення поставленої мети. В остаточному підсумку стратегія розвитку підприємства покликана відповісти на ряд питань: у яких напрямках господарської діяльності прибутковіше розвиватися? які кошти будуть потрібні? Яка прибуток буде отримано при розвитку даних напрямків? Стратегія розвитку підприємства несе на для себе ряд відмінних рис:

1. У процесі вироблення стратегії, не робляться ні які певні кроки. Зазвичай, фінішним кроком процесу, є встановлення напрямків, просуваючись по яких, підприємство забезпечить для себе розмірений зростання, і посилення власних позицій.

2. Залежно від того який вид стратегії розробляється, будь то фінансова стратегія підприємства, або інший її підрозділ, стратегія вживається, для створення проектів та методик пошуку. У процесі пошуку, значення стратегії, в зосередженні уваги на певних ділянках або перспективи, також у відкиданні не застосовних здібностей, які не сумісні з обраною стратегією.

3. Потреба в обраній стратегії зникає, в момент розвитку подій, в не хочемо для організації напрямку.

4. У процесі формулювання стратегій нереально передбачити весь діапазон здібностей, які можуть відкритися в процесі розробки плану заходів. У зв’язку з цим, інформація яку доводиться використовувати, неповна і неточна.

5. Якщо вдається отримати повний обсяг інфи, повністю ймовірна постановка під сумнів початкової стратегії. Це зумовлює потребу в оборотній зв’язку, яка дозволить вчасно переглянути плани і внести принципові коректіровкі.

Стратегія розвитку підприємства, реалізується в два кроки:

1. стратегічне планування — включає вироблення набору стратегій (як, фінансова стратегія підприємства, або рекламна стратегія підприємства).

2. Хід стратегічного управління — включає реалізацію обраного плану в часі, переробка стратегії залежно від нових подій. Планування стратегії, являє собою, логічну систему, яка заснована на оптимальному мисленні. Але відразу з цим, планування, це мистецтво прогнозу, грамотних дослідних робіт, розрахунків, віддача гідності найкращої з альтернатив. Стратегія розвитку підприємства повинна бути вибудувана за принципом ієрархії. Але на рівень стратегії, комплексність, ступінь інтеграції впливає тип і розмір підприємства. Наприклад, в маленькій організації, всього одна стратегія, а велике підприємство, володіє розробленою стратегією для кожного рівня дій. Концептуальна модель планування дозволяє знайти ряд кроків складання стратегії підприємства:

1. Проведення аналізу середовища, сюди заходить: зовнішня середовище в комплексі з своїми здібностями.

2 Формування політики. Формулювання обраної стратегії і розгляд альтернатив, до цієї області відносяться наступні підрозділи: стратегія маркетингу, фінансове планування; стратегія наукових розробок; стратегія виробництва; соц розвиток; організаційні конфігурації; екологічна стратегія.

Підсумком діяння за запропонованою схемою, є складання «Стратегічного плану підприємства». На базі розробленого плану підприємство буде виробляти свою комерційну діяльність, розвивати пріоритетні напрямки, визначати і освоювати ринки збуту в тому числі комерційними вкладеннями в маркетингові компанії, також нрав випускається.