Стратегії маркетингу — це способи, за допомогою яких можна досягти рекламних цілей.

Розробка стратегій маркетингу:

1. Виявлення цілей

2. Проведення зовнішнього та внутрішнього аналізу.

3. Постановка рекламних цілей

4. Вибір стратегії маркетингу.

Складання рекламних програм:

1. Cвязанная з продуктом (зміна асортиментної політики, стратегія диверсифікації, входження на ринок з новими продуктами)

2. Cвязанная з цінами (стратегія зростання прибутку, стратегія конфігурації цін на продукти, цінова стратегія нових продуктів)

3. C пов’язана з ринком і рассредотачіваніем продукту (вихід на нові області ринку, насичене і вибіркове рассредотачіваніе)

4. Зв’язатися по стимулюванню збуту (стратегія охоплення ринку, створення стилю підприємства і продукту)

Щоб зробити вірний вибір стратегії маркетингу, потрібно, щоб вона відповідала певним вимогам. Вона повинна бути

1. Вона повинна бути вірно сформульована, певна і несуперечлива

2. Розроблена з урахуванням вимог ринку

3. Розбита на тривалу і короткострокові

4. Розроблена з урахуванням обмеженості ресурсів.

Загальна риса стратегій маркетингу

1. Корпоративні-у визначенні методу взаємодії з ринком і визначення потенціалу підприємстві з його вимогами Розв’язувані-збільшення обсягів підприємницької діяльності-задоволення попиту — стимулювання ініціативи-створення новітньої сфери діяльності

2. Багатофункціональні — у визначенні головних рекламних стратегій задачки: вибір мотивованого ринку-формування рекламних програм для мотивованого ринку

3. Інструментальні — у визначенні методів більш найкращого використання різних складових маркетингу. Вирішуються завдання: підвищення ефективності рекламних зусиль на вмотивованих ринках

Риса стратегій маркетингу

Корпоративні стратегії містять у собі конкурентну стратегію, стратегію зростання, портфельні стратегії. Портфельні стратегії полягають в рассредотачіваніі ресурсів, які обмежені меж господарськими підрозділами та здібностями кожної господарської одиниці. До портфельним стратегіям відносяться: — Матриця БКГ-матриця МакКінзі

• Стратегії зростання — полягають в управлінні підприємством, засобом вибору видів його діяльності з урахуванням зовнішніх і внутрішніх характеристик. Стратегія зростання визначається наступними матрицями:

— Матриця Ансоффа-Нова матриця BCG

— Матриця зовнішніх придбань

• Конкурентноспроможні стратегії — полягають в установці конкурентноспроможного гідності підприємства або продукції і визначенні шляхів збереження виробництва. У конкурентноспроможні стратегії входять:

— Матриця Портера

— Матриця конкурентних переваг

— Модель конкурентних сил

— Модель реакції суперників.

Багатофункціональні стратегії поділяються на стратегію сегментації ринку, стратегію позиціонування та стратегії комплексу маркетингу.

• Стратегія сегментації ринку має три напрямки

— продуктова сегментація

— стратегічна сегментація

— конкурентноспроможна сегментація

• Стратегія позиціонування — дозволяє знайти симпатичне положення продукту, в порівнянні з суперниками

• Стратегія комплексу маркетингу — дозволяє знайти комплекс маркетинг мікс, який забезпечує зростання продажів на підприємстві.

Інструментальні стратегії маркетингу поділяються на:

— продуктову стратегію,

— Цінову стратегію,

— стратегію рассредотачіванія

— стратегію просування.

На закінчення варто відзначити, що існує якась складність вибору хороших стратегій маркетінга.Но час і ресурси, витрачені на пошук правильного рішення, в майбутньому з лишком окупаються зростанням продажів.