Процес реалізації функцій і принципів управління відбувається у разі впровадження величезної кількості різних способів.
Способи управління — це спочатку сукупність усіх використовуваних правил і методів впливають на керований об’єкт з метою заслуги великих характеристик і отримання дієвих результатів в поставлених організацією цілей.

Саме значення слова «метод — metodis» в перекладі з грецького означає образ, який призначений для заслуги мети. За допомогою способів управління реалізується задачка, яка поставлена перед управлінською діяльністю. Описуючи і обгрунтовуючи способи управління, спочатку потрібно охарактеризувати їх спрямованість, після чого ще їх організаційну форму та зміст.
Способи управління по спрямованості націлені на систему управління — фірму, відділ, також на людей, що займаються різними видами діяльності в організації. Організаційна форма — це вплив на певну ситуацію, яка сталася.

На практиці в процесі управління, зазвичай, використовують різні види способів і їх поєднання відразу. Незважаючи ні на що, всі способи управління фактично постійно доповнюють один одного і постійно розміщуються в рівновазі.
Необхідно звернути увагу на те, що в кожному певному способі управління відповідаючи певним правилам, змішуються, точна спрямованість, осмислене утримання та організаційна форма.
У сьогоднішній ситуації на ринку досить висока конкурентність, в результаті чого, для того щоб досягти позитивних результатів, необхідно постійно дивитися за функціональністю власної організації.

Для заслуги найбільшої ефективності діяльності власного підприємства необхідно економічно грамотне управління його діяльністю. Грошові способи управління витратами — це те, чим повинен розташовувати кваліфікованим грошовий менеджер, в тому числі сучасними способами дієвого рассредотачіванія витрат в діяльності організації. У підсумку, відмінно розбираючись в техніці і технології, грошовий менеджер зуміє просто адаптуватися до змін ринкової ситуації, плюс до всього зуміє з легкістю відшукувати дієві рішення і правильні відповіді.

Грошові способи управління витратами вирішують численні задачки.
До цих завданням ставляться:
— розрахунок і зміна норм;
— створення планових і звітних калькуляцій;
— упорядкування нормативної бази;
— обліку витрат по виробництвах;
— пошук резервів економії;
— проведення кропіткої контролю над кількістю витрат.

Способи управління витратами — їх мета, безперервно підтримувати на найвищому рівні конкурентоспроможність продукції, що випускається і в теж час фінансову стійкість підприємства.
Щоб відмінно і помірно управляти витратами на підприємстві, потрібно:
— знайти їх норов і суть;
— систематизувати їх за певними ознаками.

Ці ознаки дають можливість встановлювати допустимий або малий рівень витрат. А так само з’явиться можливість проводити планування, облік і контроль за видами витрат. Ці здібності і діяння дозволяють вивчити найголовніші способи управління витратами на підприємстві.

У підсумку грошові способи управління витратами містять у собі:
— оподаткування;
— планування;
— кредитування;
— прогнозування;
— інвестування;
— систему розрахунків;
— конкретно кредитування;
— самофінансування;
— оренда;
— речовий стимулювання і відповідальність;
— заставні операції;
— трастові операції;
— страхування;
— лізинг;
— факторинг;
— фондо-освіта
— трансфертні операції.

Фактично управління витратами має всередині себе стадії, які, в свою чергу, властиві для всіх без винятку процесів управління.