Слово «аналіз» увійшло в наше життя здавна, ще з часів Старої Греції. Воно означає науково-дослідний спосіб зания певного процесу і явища, заснований на ретельному дослідженні складових частин, що входять в цей процес.

Способи грошового аналізу — це програмка дій, спрямованих на дослідження грошового здоров’я підприємства, його внутрішньої і зовнішньої політики. Вони орієнтовані на відстежування поточного стану, на визначення його кредитної та інвестиційної можливості. Також вони допомагають відповісти на питання про те, як розмірено і вигідно працює підприємство в певний момент часу.

Способи і прийоми грошового аналізу вчасно виявляють слабенькі місця і сильні сторони підприємства. Завдяки цьому ліквідуються потенційні джерела появи господарських проблем і виявляються нові цілі, на які підприємство в змозі зробити ставку в подальшому.

Всі способи аналізу фінансового стану підприємства підпорядковані одній меті: отримання в стислі терміни достовірної, розширеної інфи про фінансовий стан підприємства. Як зрозуміло, виробниче життя підприємства насичена складними проблемами і різними стрімко мінливими ситуаціями. Для організації вірного і надійного грошового управління потрібно бути в курсі всіх справ, що відбуваються на підприємстві. Це значить володіти оперативними даними: про ринки збуту, про постачальників і суперників, про якість продукції, що випускається, про подальші, багатообіцяючих цілях. Центральним моментом в координації дій такої роботи, є якраз грошовий аналіз. Він дає можливість відповісти на всі хвилюючі питання про рух коштів, про якість управління і про становище підприємства на ринку.

Не рахуючи того, способи грошового аналізу з набутими точними і своєчасними результатами дуже необхідні:

-як грошовим, так і іншим менеджерам для вірної і дієвої оцінки прийнятих дій і рішень;

-акціонерам, засновникам та іншим власникам підприємства. Для відповіді на їх питання, пов’язані з віддачею вкладених коштів або здатності їх втрати, з рівнем імовірності ризику для капіталів;

-інвесторам і кредиторам, затісно співпрацює з даним підприємством. Для доказу реалізації інвестиційної програмки і здатності повернення позикових кредитних коштів

-контрагентам-постачальникам, зацікавленим у своєчасній оплаті за рахунками за виконані послуги або поставлені матеріали.

Способи грошового аналізу включають кілька кроків:

1 крок. Орієнтований на загальну підготовчу оцінку стану грошей за певний період.

2 крок. Включає дослідження фінансової стійкості і платоспроможності.

3 крок. Вивчить кредитоспроможність і ліквідність балансу.

4 крок. Аналізує час оборотності активів.

5 крок. Орієнтований на дослідження ймовірного стану потенційного банкрутства.

У власній практиці способи грошового аналізу спираються:

-По-перше, на зіставлення грошових даних звітного періоду з базовим або плановим періодом.

-По-друге, на впровадження группіровочних таблиць, стрімко, наочно дають картину стану окремих характеристик грошового діяльності і демонструють їх зв’язок з іншими величинами.

-По-третє, на спосіб математичних підстановок. Такий підхід підміни звітного показника базовим показником дає можливість знайти вплив одного показника на загальний результат грошового стану в цілому.

-По-четверте, на розрахунок грошових коефіцієнтів. Вони дозволяють показати як кількісну картину ситуації, грошової ситуації, так і ланцюгову динаміку характеристик роздільно.