Способи дослідження в географії на сьогодні залишаються все тими ж, що і раніше. Але це зовсім не означає, що вони не змінюються. Виникають нові способи географічних дослідних робіт, які дозволяють істотно розширити спроможності населення землі і межі непізнаного. Але до того як розглядати ці нововведення, потрібно розібратися в звичайній систематизації.

Способи географічних дослідних робіт — це різні методи отримання інфи в рамках науки географії. Вони поділяються на кілька груп. Отже, картографічний спосіб представляється собою впровадження карт, як основного джерела інфи. Вони можуть дати уявлення не тільки лише про взаєморозташуванні об’єктів, та і їх розмірах, про ступінь поширення різних явищ і ще масу корисної інфи.

Статистичний спосіб свідчить про те, що не можна розглядати і вивчати народи, країни, природні об’єкти без використання статистичних даних. Іншими словами дуже принципово знати яка глибина, висота, припаси природних ресурсів тієї або іншої місцевості, її площа, чисельність населення окремо взятої країни, її демографічні характеристики, також характеристики виробництва.

Історичний спосіб має на увазі, що наш світ розвивався і все на планеті має свою багату історію. Таким макаром, для того щоб вчити сучасну географію, потрібно володіти знаннями про історію розвитку самої Землі і населення землі, що живе на ній.

Способи географічних дослідних робіт продовжує економіко-математичний спосіб. Це не що інше, ніж числа: розрахунки смертності, народжуваності, щільності населення, ресурсозабезпечення, сальдо міграцій і т.д..

Порівняльно-географічний спосіб допомагає більш багато оцінити і змалювати відмінності і подібності географічних об’єктів. Адже все в цьому світі підлягає зіставленню: менше або більше, марудніше або жвавіше, нижче або вище і т.д.. Цей спосіб дозволяє складати систематизації географічних об’єктів і передбачати їх конфігурації.

Способи географічних дослідних робіт нереально для себе уявити без спостережень. Вони можуть бути безперервними або повторюваними, майданними і маршрутними, дистанційними або стаціонарними, тим менше вони всі надають принципові дані про розвиток географічних об’єктах і ті конфігурації, які вони відчувають. Нереально вивчити географію, сидячи за столом у кабінеті або за шкільною партою в класі, потрібно навчитися отримувати корисну інформацію з того, що можна побачити своїми очима.

Одним із принципових способів дослідження географії був і залишається спосіб географічного районування. Це виділення економічних і природних (фізико-географічних) районів. Більш важливий і спосіб географічного моделювання. Всім нам ще зі шкільної лави відомий яскравий приклад географічної моделі — глобус. Але моделювання може бути машинним, математичним і графічним.

Географічний прогноз — це вміння передбачити наслідки, які можуть з’явитися внаслідок розвитку населення землі. Цей спосіб дозволяє зменшити негативний вплив діяльності людей на навколишнє середовище, уникнути непотрібних явищ, правильно використовувати різні ресурси і т.д..

Сучасні способи географічних дослідних робіт явили світу ГІС — геоінформаційні системи, тобто комплекс цифрових карт, прив’язаних до них програмних засобів і статистики, які дають людям можливість працювати з картами прямо на комп’ютері. А завдяки мережі Веб з’явилися системи підсупутникової позиціонування, відомі в народі, як GPS. Вони складаються з наземних засобів стеження, навігаційних супутників і різних пристроїв, які беруть інформацію і визначають координати.