У такому випадку, знаючи астрономічних обчислень положення сонця в будь-який момент, можна просто, за допомогою цих вимірів висоти сонця, знайти положення точки зеніту для якого завгодно часу, для цього потрібно лише мати інструмент, за допомогою якого можна виміряти і прийняти в розрахунок переміщення точки зеніту незалежно від обертання землі навколо власної осі, іншими словами прибрати вплив удаваного обертання небесного свода.Солнца І Місяць У Древнeм Світі …

Зрозуміло, що положення небесних тіл, також і зеніту для раз-особистих місць земної кулі визначається на небесній сфері зовсім так само, як визначається положення різних точок землі, а конкретно по екваторіальній довготі і; широті. Першим меридіаном, від якого числяться довготи (по екватору), вважається той, який проходить через полюс світу і точку весняного рівнодення. Ще в давнину люди знали, що Місяць знаходиться в знаках зодіаку, і в кожному знаку вона знаходиться певний час, після чого вона прогулюється в следуюший символ зодіаку, Місяць в Овні, Місяць у Раку ….

Екваторіальної широтою точку на небі вважається менше дугова відстань від небесного екватора, між тим як географічна широта чого-нібудть »точки земної поверхні вважають кут, що складається вертикальних напрямком даної місцевості з площинами, паралельними площині екватора.

Отже, розташовуючи обчисленнями сонячного руху, можна в будь-який момент знайти екваторіальна довготи і широти сонця, звідси, виробляючи вищезгадана два виміри висоти сонця за допомогою хронометра, що вказує абсолютно рівномірна конфігурації екваторіальній довготи зеніту в місці спостереження, можна знайти екваторіальну довготу і широту зеніту для якого завгодно моменту.

Але на підставі вищевикладеного, екваторіальна широта зеніту в місці спостереження є не що інше, як географічна широта цієї точки. Екваторіальна ж довгота зеніту не представляє ще собою величини для визначення земної поверхні, тому що вона вважається не від якогось певного меридіана на землі, а від вищезгаданого першого меридіана небесної сфери; по цьому меридіана зеніт безперервно змінює своє положення внаслідок обертання землі.

Сонця і Місяця в Древнeм Світі