Соціологія є наукою, яка розглядає людське суспільство як єдину соціальну систему. Окремою її галуззю є соціологія управління. У загальному обсязі наука соціологія вивчає бази функціонування суспільства та закономірності його розвитку, його структуру, також компанію людей у суспільстві та їх поведінку в ньому. Вся ця наука спирається на теорію і має свої способи дослідження. У загальну соціологію заходить багато різних наук, у тому числі і така рідкісна, як розуміє соціологія.

Об’єктом соціології є суспільство, є об’єднані в ньому люди, також різні процеси взаємодії, співробітництва і суперництва людей, об’єднаних в проф, сімейні та інші групи. У загальному сенсі об’єктом дослідження є процеси в суспільстві і природі, що впливають на досліджувані ті чи інші групи людей. Це загальні розглядаються перепони соціології.

Об’єктно-предметна область хоч якийсь науки існує як єдність взаємодії об’єкта дослідження і предмета, який породжує те чи інше протидія. А хоч якийсь науки — це така частина об’єкта дослідження, яка дозволяє знайти його особливості, прінціпние характеристики, стан і функції. Вточності такий же наукою і є соціологія управління.

Предмет соціології управління — це виділення з різних об’єктів публічного життя потрібного набору всіх взаємодій і соц відносин суспільства (розглянутого як багатоскладових і багаторівнева система), пов’язаних з особистістю і управлінням.

Механізм управління існує у всіх без винятку областях людської діяльності, він свого роду вбудовується в їх, забезпечуючи появи і впровадження методів, форм і способів заслуги потрібних цілей діяльності суспільства і людини. Соціологія управління розуміє під предметом управління вплив, засноване на періодичному сприяння двох різних суб’єктів. Це суб’єкт управління, до якого відносяться керуючі підсистеми та соц об’єкт є керованою підсистемою.

У самій науці розглядається три головних рівня управління:

1 рівень — управління вищої ланки, яке є інституційним рівнем. За цим рівнем (директор, президент) стоїть задачка прийняття рішень;

2 рівень — управлінський рівень або управління середньої ланки, який виробляє конкретне управління людьми;

3 рівень — це підлеглі, які є технічним рівнем.

Задачки управління розглядаються та іншими науками спільно з соціологією:

Економіка — розглядає реалізацію завдань і положень механізму господарювання.

Інформатика — розглядає інформаційні взаємодії.

Кібернетика — в її сфері знаходиться взаємодія різних частин кібернетичних систем і підсистем.

Психологія — розглядає процеси прийняття рішень.

Соціологія управління в цьому ряду є дисципліною середнього рівня. Вона в себе включає певні методики дослідження і різні теоретичні перепони. У неї також входять тренінги та різні організаційні гри.

Задачками соціології управління є:

1.Ісследованіе фактів, що представляють конкретний і постійно розвивається процес управлінської діяльності. Конкретно в цьому процесі проявляється взаємодія людей з різних рівнів управлінської піраміди.

2.Віявленіе принципових і супутніх фактів, виявлення на цій базі залежно від мінливих критерій тенденцій розвитку процесів управління.

3.Нужна роз’яснення, чому з’являються в системі управлінської діяльності різні нововведення, і які ймовірні методи їх реалізації.