Поняття і систематизація витрат підприємства на цей момент відіграють важливу роль у його діяльності. Витрати, безпосередньо пов’язані із створенням, також збутом готової продукції можуть вважатися витратами або активами. Витрати — це витрати, які не несуть надалі економічної вигоди. Поняття витрат та їх систематизація вживається на всіх рівнях управління, так само як і відбувається формування собівартості продукції, також постійно визначаються всі джерела фінансування.

Систематизація витрат підприємства відбувається по Три ознаками. Перший — витрати, які щільно сплетені з отриманням прибутку. Сюди входять витрати не тільки лише на створення, та й на реалізацію послуг, робіт, продукції, також інвестиції. Витратами на реалізацію і створення різної продукції іменуються витрати, безпосередньо пов’язані зі створенням продукту, а після його реалізації підприємство прийде до грошового результату у вигляді шкоди або прибутку. Інвестиції — це не що інше, як серйозні вкладення, їх метою є найбільше розширення обсягів виробництва і, звичайно, вилучення доходів на фондових і грошових ринках.

Друга група — видатки, не пов’язані з витяганням якої б то не було прибутку. Йдеться про витрати на соціальну підтримку службовців, вживання, благодійність та інші гуманітарні цілі.

Третя група — видатки примусові. Йдеться про податкові платежі та податки. відрахуваннях на соц страхування, економічних санкціях і т.д..

При складанні Звіту про збитки і прибутки систематизація витрат підприємства виглядає наступним чином:

— витрати по буденним видам діяльності. Вони пов’язані спочатку зі створенням, а потім і продажем продукції, продажем і придбанням різних продуктів. Не рахуючи того, до них відносяться витрати, здійснювані при наданні різних послуг і виконання робіт.

— операційні витрати. Дана група пов’язана з наданням в тимчасове використання за певну плату активів підприємства, прав, що виникають з патентів та іншої розумової приналежності. Сюди входять витрати, пов’язані з роллю в різних статутних капіталах інших організацій, також відсотки, що виплачуються підприємством за те, що їй у використання були надані гроші.

— позареалізаційні витрати. До них відносяться пені, штрафи, неустойки за різні порушення критерій договорів, курсові різниці, збитки за минулі роки і т.д..

— надзвичайні витрати. Вони наслідками стихійного лиха, аварії пожежі та інших надзвичайних подій.

Систематизація витрат підприємства на створення його продукції, також її реалізацію така:

— речові витрати;

-витрати, які щільно сплетені з управлінням всім процесом виробництва;

— витрати на те, щоб оплачувати працю;

— ціна необоротних активів, які були застосовані в процесі виробництва.

Систематизація витрат підприємства по відношенню до загального обсягу виробництва розділяє їх на незмінні (їх величина не перебуває в залежності від обсягів виробництва) і змінні (витрати на матеріали, пальне, сировину, енергію, сервіс та ремонт обладнання). Останні витрати впрямую залежать від зростання випуску продукції.

Існує і систематизація витрат підприємства по тому, як вони відносяться на собівартість об’єктів. У цьому випадку йдеться про прямих і непрямих витрат. Останні витрати ніяк не можна зіставити до тих або іншим видом виробів, на відміну від першої групи.

Бувають також і такі витрати, як всеохоплюючі і прості витрати. Прості являють собою цілу сукупність витрат, не враховує де вони з’явилися. А всеохопні точно демонструють на місце появи, також причину.