Поговоримо про організацію. А точніше — з’ясуємо, що таке систематизація організацій. Форми залежать від цілей: асоціація, компанія і суспільство. Можуть бути як формальними, так і неформальними. Перший з’являються спонтанно, але між її членами існує постійна взаємодія. В інших є право особи юридичної, вони офіційно зареєстровані і цілі вказані в документах (установчих), функціонування — в положеннях і нормативних актах, із зазначенням прав і відповідальності кожного члена.

Систематизація організацій зазвичай проходить за ознаками:

— форма приналежності (муніципальна або особиста, міська або громадська);
— форма організаційно-правова;
— призначення цільове (послуги, що виконуються роботи, створення продукції);
— виробничий профіль і його широта;
— вдача (виробничі, наукові, науково-виробничі);
— стадії виробництва, їх число (одно-або багатоступінчасті);
— положення (одна територія, одна точка географічна, кілька точок).

Систематизація інноваторскіх організацій, нюанси:

— профіль діяльності організації;
— рівень спеціалізації організації;
— стадії циклу інновації та їх кількість.

На підставі перерахованих якостей систематизація організацій інноваторскіх ділиться на наступні типи:

— організація рекламна (сегментація ринку, збут, реклама і т.д.);
— центри дослідні, НДДКР (експериментальна діяльність, наукова діяльність, нововведення та апробація)
— організація проектно-конструкторська (проектування, тести зразків та ін);
— організація проектно-технологічна (розробка і напоготові виробничих систем з урахуванням мінімізації витрат ресурсів);
— організація будівельно-монтажна (проектно-кошторисна документація та впровадження нових технологій);
— компанія забезпечення речового (аналіз і нормування ефективності);
— компанія (компанія, підприємство) з освоєння запропонованої новітньої продукції з серійним створенням і збутом;
— організація сервісна (управління якістю сервісу);
— організація ремонтна (технічне сервіс за договором);
— парки наукові (дислокуються поруч з великими значними науковими центрами).

Систематизація господарських організацій:

— компанії (союзи наукових установ та промислових компаній, мета — підвищити ефективність діяльності);
— група фінансово-промислова (структура організаційна, з’єднує воедінижди банки і підприємства, мета — збільшення конкурентоспроможності);
— холдинг (угруповання декількох компаній з одним видом діяльності навколо однієї, більш великою і сильною).

Систематизація господарських організацій: за розмірами, формою приналежності, приналежності до галузі, по сезонності.

Систематизація за розмірами:

— величезні;
— середні;
— малі та мікро.

Систематизація організацій за формою приналежності:

— групова;
— особиста;
— орендна;
— громадська;
— міська;
— муніципальна.

Систематизація за належністю галузевої:

— транспортні;
— торгові;
— сільськогосподарські;
— промислові.

Систематизація організацій по сезонності:

— сезонним факторам схильні;
— сезонним чинникам не схильні.

Крім головних перерахованих, існує ще величезна кількість ознак, за якими можна було б систематизувати організації.

Публічні організації задовольняють соціальні інтереси і потреби входять до неї членів: блоки, союзи, політичні партії, правозахисні організації.

Органи (офіційні) місцевого і федерального рівня отримали статус урядових організацій, вони зафіксовані в указах Президента та Конституції.

Конкретно систематизація групує організації за загальними, схожим ознаками, що дозволяє у свою чергу розглядати діяльність і регулювати управління.