Підприємство являє собою незвичайну організаційну форму ведення економічної діяльності. Є різні типи компаній, але вони всі працюють за єдиними принципами. Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом, володіє правами юридичних осіб, і зробленим бізнесменом або об’єднанням бізнесменів. Метою створення підприємства є створення і (або) реалізація продукції, виконання робіт і послуг. Основна задачка, яку робить підприємство — це задоволення потреб ринку та суспільства, також одержання прибутку. В якості відокремленої економічної структури, підприємство має право встановлювати без допомоги інших вид і кількість продукції, яка буде виконуватися (це виробнича діяльність), реалізовуватися, купуватися, розподілятися (комерційна діяльність). Не рахуючи того, підприємство без допомоги інших вибирає способи і методи рассредотачіванія продукту для власних потреб та інших цілей (обміну, скупчення і т. п.).

Всі підприємства згідно правовим актам — це юридичні особи, несуть майнову відповідальність. Основною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. Для отримання найбільшого прибутку, необхідно створювати продукти або послуги, стежачи за тим, щоб рівень витрат, понесених у процесі виробництва і реалізації продукції не перевищив доходів від цієї діяльності. При всьому цьому враховується цілий ряд причин, які представлені попитом покупців, їх бажаннями, насиченістю ринку тим чи іншим продуктом, здатністю підприємства створювати певні продукти та послуги, також організаційною системою, включаючи її продуктивність, рівень, на якому організовано створення, відповідність підприємства тенденціям науково -технічного прогресу. Величезну роль в успіху підприємства відіграють форми господарювання та організація маркетингу.

Систематизація компаній будуватися на тому принципі, що всі підприємства відрізняються один від одного за цілою низкою ознак. Підприємство може бути особистим, сімейним, муніципальним та ін Досить частим явищем є так іменовані компанії — іншими словами об’єднання компаній, які займаються різною або схожою діяльністю. Не рахуючи того підприємства класифікуються за високоякісним і кількісними ознаками.

Систематизація компаній за чисельністю службовців ділить їх на: малі підприємства (підприємства, на яких працюють до Сто чоловік); середні (підприємства, на яких працюють до П’ятсот чоловік); та величезні (підприємства, на яких працюють більше П’ятсот чоловік). Важливим місцем в економіці більшості розвинених країн є місце малого бізнесу. «Малий бізнес» — це умовне поняття, яке не може гласить про організаційно-правову форму підприємства, рівні виробництва або відозви. Необхідно відзначити, що в розвинених державах більше половини працюючого населення зайнято в малому бізнесі. Основною перевагою такого бізнесу є здатність пристосуватися до будь-якої ринкових конфігурацій і наявність найвищого рівня конкуренції, що стимулює розвиток.

Існує систематизація компаній по високоякісним ознаками, також систематизація компаній за типом приналежності — ділить їх на муніципальні і приватні. Не рахуючи того підприємства класифікуються по вдачі діяльності, виду продукції, що випускається або реалізованої продукції, методів ведення конкурентної боротьби, ролі в різних об’єднаннях. Основний високоякісний параметр підприємства — це його організаційно-правова форма, згідно з якою ведеться підприємницька діяльність.