Для дослідження даної теми слід розглядати якісь головні питання:

— Що таке охорона праці, документ в цій області є основоположним?

— Що таке муніципальний еталон і класифікатор еталонів, який статус цих документів?

— Як система охорони праці відображається в позначених еталонах?

Трудовий кодекс Рф, точніше, його десятий розділ, що регулює трудові і виникаючі на їхній базі стосунки між співробітником підприємства і роботодавцем у галузі охорони праці. У статті Двісті дев’ять цього законодавчого акту, прийнятого в Дві тисячі один році, наведено визначення охорони праці як системи заходів, що включає в себе правові, реабілітаційні, санітарно-гігієнічні, соціальні, організаційні, економічні, технічні та профілактичні нюанси, метою яких є збереження ( при виконанні трудових обов’язків) здоров’я і життя службовців організації. Іншими словами, в цьому розділі Трудового кодексу викладений основний принцип трудових відносин і права.

Система охорони праці, з іншого боку, є комплекс законодавчих і нормативних документів. Вони регламентують санітарно-гігієнічні, соціальні, економічні, технічні, організаційні та профілактичні заходи, технічні засоби і способи, спрямовані на забезпечення безпечних для співробітника організації критерій праці. Для їх взаємопов’язаних розроблена система еталонів безпеки праці ССБТ. Всі складові її націлені на забезпечення безпеки праці, мають зараз статус міждержавних (ГОСТ для держав СНД) або муніципальних (ГОСТ Р — для Рф) еталонів. Вони ідентифікуються (після ГОСТ або ДСТУ) числом Дванадцять з точкою.

На місцевості СРСР також діяла система еталонів безпеки праці з буквено-цифровим кодом «ГОСТ 12.», Яка і в поточний час зберігає правову силу на місцевості 12-ти країн СНД (всіх колишніх республік Союзу, не рахуючи Прибалтійських). Після утворення незалежних країн, у розвиток МДР допускається розробка державних еталонів (для нашої країни — це ГОСТ Р), які повинні бути в обов’язковому порядку гармонізовані з міждержавних ГОСТів. У російське час існував класифікатор всіх еталонів буквено-цифровими кодами (більша частина документів були визначені в розділи, позначені 19-ма знаками російського алфавіту). З жовтня Дві тищі року був замінений Загальноросійським класифікатором еталонів, побудованим в узгодженні з Міжнародним класифікатором ISO.

Якщо за часів СРСР всі ГОСТи були обов’язковою для впровадження у відповідних галузях, то законом № 184-ФЗ передбачено неодмінна виконання технічних регламентів, а муніципальні еталони з вересня минулого року використовуються добровільно. Але цей закон, як позначено в пт Чотири статті 1, не регулює правові справи в питаннях, що стосуються охорони праці. Тому муніципальні еталони, які містить в собі система еталонів безпеки праці, належать до головних нормативно-правовим актам, в яких викладені муніципальні вимоги в галузі охорони праці. Будь-який з їх орієнтований на забезпечення гарантій, закріплених статтями Сім і Тридцять сім Конституції РФ.

Вся система еталонів безпеки праці ділиться на шість діючих підсистем (позначаються цифрами від Нуль до 5) і три запасних (з Шість по 9). До нульової підсистеми відносяться документи організаційно-методичного характеру. У першу входять еталони, що регламентують вимоги до небезпечним і шкідливим виробничим факторам. Друга підсистема встановлює безпечні способи і методи проектування, виробництва і експлуатації виробничого обладнання, а третя — безпека виробничих процесів. Четверта підсистема орієнтована на забезпечення безпеки працівників за рахунок впровадження стандартизованих засобів захисту. У п’яту входять еталони з безпеки будівель і споруд.

Недотримання будь-якого документа, який містить в собі система еталонів безпеки праці (роботодавцем або працівником), є порушенням Трудового кодексу нашої країни.