Слово «культура» має латинське коріння і позначає «обробляти грунт». Який же зв’язок між землеробством і поведінкою людини, адже конкретно до нього відносяться обширно застосовуються в російському мовою фрази: культура поведінки, культура мови, культурна людина, духовна культура особистості, фізкультура. Спробуємо розібратися в цьому питанні.

Що таке культура як публічне явище?

Дійсно, зв’язок «людина-природа» лежить в базі поняття культури як складного різноманітного явища. Людина в природі відшукав можливість для творчої реалізації власних можливостей. Діяльність людини по перетворенню природного світу, відображення природи у продуктах діяльності, вплив природи та світу навколо нас на внутрішність людини трактується як культура.

Культура має якісь відмітні характеристики — спадкоємність, традиції, нововведення.

Кожне покоління несе всередині себе досвід культурного освоєння світу минулих поколінь, будує свою модифікує діяльність на закоренілих принципах, стилях, напрямах і, як підсумок засвоєння минулих досягнень, рветься вперед, розвиваючи, оновлюючи та вдосконалюючи світ навколо нас.

Складові частини культури — Речова і духовна.

Речова культура включає все, що пов’язане з предметами і явищами матеріального світу, їх створенням і освоєнням.

Духовна культура — це сукупність духовних цінностей і діяльності людини по їх виробництву, освоєнню і застосуванню.

Не рахуючи того, мовлять про види культур. До них відносять:

— елітарну культуру — створюється фахівцями, привілейованою частиною суспільства; не завжди зрозуміла широким верствам суспільства.

— народну культуру — фольклор — створюється невідомими творцями, любителями; колективна творчість.

— масову культуру — припускають концертне, естрадне мистецтво, що впливає через ЗМІ.

— субкультуру — система цінностей певної групи, спільності.

Що таке культура поведінки?

Це поняття визначає сукупність сформованих властивостей особистості, соціально важливих, що дозволяють засновувати щоденні вчинки на нормах моральності та моралі. Засвоєння загальнолюдських цінностей дозволяє регулювати свою діяльність в узгодженні з вимогами суспільства.

Але можна констатувати той факт, що поняття «культура поведінки» і його норми змінюються залежно від стану моральності в певний історичний період розвитку обшества.

До прикладу, всього двадцять років тому цивільний шлюб і позашлюбна сексапільна зв’язок суворо засуджувалася в російській суспільстві, а зараз в якихось колах вважається вже нормою.

Що таке культура мови?

Культура мови — це відповідність мови нормам літературної мови. Як вона потрібна сучасній людині, можна судити про зростаючу популярність навчальних курсів. Найвищий проф рівень увазі найвищий рівень володіння мовними нормами.

Не рахуючи того, особистий рівень духовної культури людини до його культури речі.Прекрасная, престижна, елегантна жінка викликає захоплені погляди оточуючих. Але, варто їй відкрити рот, як потік непрелічних виразів обрушується на слухачів. Духовна культура людини очевидна.

Що таке культура спілкування?

Спілкування — парадокс громадського суспільства. Розрізняють вербальне і невербальне спілкування. Уміння продуктивно розмовляти, вести взаємодію через спілкування з оточуючими людьми, партнерами, співробітниками — соціально важлива якість сучасного вдалого людини.

Культура спілкування передбачає зв’язок трьох компонент.

По-1-х, спілкування пов’язане з здібностями сприйняття іншої людини, сприйняття вербальної і невербальної інформації (перцепція).

По-2-х, величезне значення має вміння передати інформацію, почуття напарника по спілкуванню (комунікація).

В-3-х, взаємодія в процесі спілкування (інтеракція) є вирішальним в оцінці ефективності спілкування.

Культура — багатопланове, складне поняття, що характеризує певний рівень розвитку як суспільства в цілому, так і кожної окремої людини.