Величезні і малі комерційні структури, особисті підприємці, що спеціалізуються різними видами господарської діяльності, все частіше користуються послугами професіоналів у сфері консалтингу — грамотному консультуванню з технологічним, технічним, управлінським та іншим питанням, які виникають в процесі роботи. Основною метою консалтингу є дієва допомога сторонніх консультантів для реалізації проектів, також для вирішення виникаючих проблем.

Зараз є деяка кількість видів консалтингу — управлінський, екологічний та ІТ-консалтинг.

Під управлінським консалтингом на увазі комплекс дій, спрямованих на збільшення ефективності роботи компаній або організацій. У свою чергу, він ділиться на рекламний, операційний, стратегічний і кадровий консалтинг. З його допомогою розробляється більш вдала бізнес-модель комерційної структури, здійснюється глобальний аналіз ринку сировини і суперників, динаміки виробництва і реалізації продуктів, побудова логістичної структури, кращий підбір кадрів …

Екологічний консалтинг широко застосовується в різних сферах діяльності, муніципальних організаціях і підприємствах різних форм власності і орієнтований на їх дуже екологічно безпечну діяльність, також на розробку проектів, спрямованих на збереження ресурсів і зниження рівня забруднення середовища.
ІТ-консалтинг вдало застосовується в управлінні справою. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють дуже спрогнозувати, спростити і підвищити маневреність і прозорість діяльності компаній.