Що таке кліматичний моніторинг?

Російська державна програмка дослідних робіт клімату Землі, затверджена в Одна тисяча дев’ятсот сімдесят вісім році, в числі п’яти головних напрямків угадує обгрунтування кліматичного моніторингу, іншими словами системи безперервного збору, аналізу та оцінки даних, що визначають стан клімату і його конфігурацій в часі і в просторі. Ця програмка є складовою частиною Інтернаціонального кліматичного моніторингу, який здійснюється ВМО в рамках Глобальної кліматичної програмки. Одним із завдань моніторингу є оцінка здатності антропогенних конфігурацій клімату у зв’язку з термічним і хім забрудненням атмосферного повітря, з впливом різних причин на хім складу атмосферного повітря, на рассредотачіваніе компонент радіаційного балансу системи Земля — атмосфера. Кліматичний моніторинг повинен сприяти вирішенню завдання прогнозу клімату, тобто визначення ймовірних глобальних конфігурацій клімату в подальшому, як короткоперіодних, що викликають екстремальні кліматичні явища, так і довгих, в масштабах багатьох століть.