Сучасна банківська система складається з величезної кількості банків. Банки не рахуючи власних коштів працюють також за рахунок коштів заманених, тобто за рахунок вкладів. Залучатися можуть вільні кошти як фізичних, так і юридичних осіб, але активність вербування і пропоновані процентні ставки впрямую залежать від рівня банку в додаткових коштах. Видів вкладів величезна кількість, але більш прибутковим для клієнта вважається вкладення коштів, при якому є капіталізація відсотків по вкладу. Вибираючи відповідний вид вкладу, необхідно вірно усвідомлювати що таке капіталізація внеску і капіталізація відсотків по вкладу. Капіталізація внеску — підвищення його суми на суму нарахованих відсотків. Зазвичай при внесенні вкладу розкривається окремий депозитний рахунок, на якому і враховується внесена сума. Залежно від критерій розміщення вкладу відсотки можуть нараховуватися в кінці терміну, кожен місяць, щоквартально і навіть один раз в рік. При капіталізації внеску нараховані відсотки будуть додаватися до суми вкладу, яка після закінчення його терміну буде перерахована на поточний рахунок вкладника. Відсотки при капіталізації внеску розраховуються всякий раз виходячи з сначало внесеної суми, тому ростуть з плином часу. У разі ж розміщення коштів з такою можливістю як капіталізація відсотків по вкладу нараховані відсотки не просто додаються до суми вкладу, а беруть участь в подальшому нарахуванні. Таким макаром при кожному нарахуванні сума вкладу зростає на суму нарахованих відсотків. У підсумку відсотки нараховуються на проценти, що значно нарощує ефективну ставку по вкладу. Капіталізація процентів по вкладу конкретно завдяки цій особливості і рекламується всіма банками, в яких є схожий вид вкладу.

Перевага вкладу з капіталізацією відсотків — більш високий рівень доходу в порівнянні з вкладами з повторюється виплатою відсотків. Таке прибуткове розміщення вільних коштів вибирають клієнти, які не бажають або не можуть кожен місяць знімати нараховані відсотки.

Процентні ставки по вкладах з капіталізацією відсотків зазвичай нижче, ніж по вкладах з виплатою відсотків в кінці терміну, але вище, ніж по вкладах з повторюється їх виплатою. Причина цього — у переконаності банку в тому, що внесені кошти будуть в його розпорядженні конкретно позначене в договорі кількість часу.

Строки розміщення вкладів з капіталізацією відсотків розрізняються залежно від банку, але зазвичай складають від Один року. Розміщення вкладу на найменший термін недоцільно, оскільки капіталізація відсотків буде несуттєвим і фактично непримітною. Єдине виключення — вклади на дуже величезні суми.

Зазвичай капіталізація відсотків завдяки вживаному банком програмному забезпеченню відбувається автоматом, так що інспектувати коректність нарахування немає сенсу. Але при бажанні це можна зробити, слід лише врахувати, що нарахування відсотків відбувається зі денька, наступного за днем розміщення вкладу. При бажанні, можна навіть зробити капіталізацію своїми силами. Для цього розташовується вклад з можливістю поповнення і повторюється виплатою відсотків. Нараховану та виплачену суму відсотків клієнт може без допомоги інших заносити як поповнення вкладу, в результаті чого отримає практично таку ж капіталізацію відсотків.

Не рахуючи капіталізації вкладу та процентів існує до того ж таке поняття як вузька капіталізація. У сферу вкладів вона не має справи, торкаючись більше капіталу компаній і компаній. Вузька або відсутня капіталізація увазі, що компанія працює в головному не за рахунок власних коштів, а за рахунок заманених або позикових.