Економічним терміном девальвація позначають зниження курсу державної валюти відносно інтернаціональних лічильних одиниць або жорстких глобальних валют, в головному це південноамериканський бакс, євро і британський фунт стерлінгів.

Дуже нерідко, щоб зменшити дефіцит платіжного балансу країни, підвищити конкурентоспроможність продуктів на світовому ринку або ж для провокувати зростання внутрішнього виробництва уряд вдається до девальвації національної валюти. Цей процес сприяє зростанню експорту, тому що тоді при обміні валют експортер отримує додатковий, девальваційний дохід. Також девальвація збільшує конкурентоспроможність російських продуктів за рахунок більш малої вартості і, відповідно, тіснить з внутрішнього ринку імпорт.

Економісти розрізняють два види девальвації — офіційну або відкриту, також заховану. Процес відкритої девальвації увазі офіційне оголошення Центральним банком країни про девальвацію, вилучаючи з відозви знецінені кошти або обмінюючи їх на більш стійкі кредитні валютні одиниці, але за нижчими, знецінення курсу. Відкрита девальвація веде до зниження цін на споживчі продукти. Вдаючись до прихованої девальвації, уряд країни не вилучає кошти з відозви, а знижує курс державної валютної одиниці по відношенню до жорстких світових валют. Цей процес не впливає на зміну цін на продукти.

Незважаючи на те, що девальвація — макроекономічний чинник, зниження курсу національних валют відбувається тільки за рішенням керуючих муніципальних та грошових органів країни.