Що таке «число М»?

Це риса стисливості повітряного потоку, число М відбиває ставлення повітряної швидкості до швидкості звуку. Швидкість звуку в атмосфері, як зрозуміло, зростає із зростанням температури повітря. Число М, як слід, залежить не тільки від швидкості переміщення літака в повітрі, та й від температури повітря. При рівності значень повітряної швидкості і швидкості звуку число М = 1. Тому при М <З режим польоту літака вважається дозвуковим, а при М> Один — надзвуковим. Тому що вдача обтікання літака повітряним потоком знаходиться в залежності від ступеня стисливості останнього, то число М ще є і межею повітряного потоку: при М <0,5 потік — нестисливої дозвуковой, при 0,5 <М <0,8 — стискається дозвуковой, при Нуль, Вісім <М <1,2 — навколозвуковою, при 1,2 <М <5 — надзвуковий, а при М> П’ять — гіперзвукової.

Від значень числа М залежать такі важливі властивості літака, як підйомна сила, лобовий опір, максимально допустима швидкість польоту. У надзвукових літаків, не рахуючи того, число М визначає кут, під яким розповсюджується літаком ударна (звукова) хвиля. Синус кута між напрямком польоту надзвукових літаків і фронтом ударної хвилі — величина назад пропорційна числу М.