Що являє собою Глобальна метеорологічна організація?

Глобальна метеорологічна організація — ВТО — є міжурядовою інтернаціональної організацією, членами якої складаються, за даними на Один серпня одна тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ять року, Сто п’ятдесят чотири країни і П’ять територій; у ВМО, таким макаром, Сто п’ятдесят дев’ять офіційних членів — більше, ніж в ООН. Вищим конституційним органом ВМО є Глобальний метеорологічний конгрес, який визначає загальну політику і програмку роботи Організації на найближчі роки. Він скликається раз на чотири роки. На сесії Конгресу з’їжджаються представники всіх держав і територій — рівноправних членів. Конгрес обирає Виконавчий Рада, що з Тридцять шість керуючих державних метеорологічних служб. Виконавча Рада ВМО управляє виконанням програмки, визначеної Конгресом, він обирає президента і трьох віце-президентів Організації.

ВМО має шість регіональних асоціацій, що складаються з членів ВМО відповідних географічних районів: Африки (Регіональна асоціація I), Азії (II), Південної Америки (III), Північної і Центральної Америки (IV), Південно-заходу Тихого океану (V) і Європи (VI). Регіональні асоціації координують діяльність членів ВМО у власних географічних районів.

Основна практична робота по програмці ВМО проводиться технічними комісіями, що складаються з професіоналів, які призначаються членами Організації. Всього в ВМО вісім технічних комісій: авіаційної метеорології, атмосферних наук, гідрології, кліматології, морський метеорології, головних систем, пристроїв і способів спостережень, сільськогосподарської метеорології. Будь техно комісія очолюється президентом, вибраним Виконавчою Радою.

Для технічної роботи та допомоги у виконанні функцій Виконавчої ради, регіональних асоціацій і технічних комісій існує Секретаріат ВМО, штаб-квартира якого знаходиться в Швейцарії, в Женеві. Генеральний секретар ВМО та його заступники обираються Конгресом Організації. Всі органи ВМО, крім Секретаріату, є на публічних засадах, діяльність всіх осіб, які залучаються до їх роботи, протікає за сумісництвом з роботою в державних метеорологічних службах.

Бюджет ВМО складається з вкладів членів, пропорційних розмірах державного доходу кожної країни. Витрачання коштів здійснюється в узгодженні з рішеннями Конгресу і Виконавчого Ради ВМО.