Що являє собою Глобальна кліматична програмка?

Виконавчий комітет ВМО (минулий до червня Одна тисяча дев’ятсот вісімдесят три керівним органом Організації) в червні Одна тисяча дев’ятсот вісімдесят року зумовив зміст усього комплексу робіт з дослідження клімату земної кулі, які повинні проводитися ВМО у співпраці з іншими міжнародними організаціями в рамках Глобальної кліматичної програмки ( ВКП).

ВКП з’єднує воедінижди чотири взаємопов’язані програмки: Всесвітню програмку дослідження клімату, Всесвітню програмку впровадження пізнань про клімат, Всесвітню програмку дослідження впливу клімату на діяльність людини і Всесвітню програмку погодних даних. Координація всіх робіт по цих програмки покладено на спеціально зроблену при Секретаріаті СОТ Бюро ВКП. Наукові нюанси ВКП обговорюються Об’єднаним науковим комітетом ВМО / МСНС, який очолює проф. Дж. Смагоринський (США). До складу комітету входять російські вчені академік А. М. Обухов і доктор М. А. Петросянц. Визначено головні напрямки намічуваних дослідних робіт. А саме, передбачається дослідження механізму зворотного зв’язку між хмарністю і радіацією, процесів взаємодії океану і атмосфери, розробка моделі клімату і втілення низки тестів. Мається на увазі вербування до виконання програмки дослідних робіт Наукового комітету по дослідженню океану (СКОР), Комітету з космічного дослідженням (КОСПАР), Інтернаціональної асоціації метеорології і фізики атмосфери (МАМФА). Величезна увага приділяється в ВКП вдосконалення методики дослідних робіт, розширенню робіт з прикладної кліматології і задоволенню потреб народного господарства в погодних даних, підготовці архівних матеріалів клімату земної кулі.