Юридичні особи та особисті підприємці, що здійснюють будь-яку діяльність і, відповідно, відозви з відходами, повинні створювати їх інвентаризацію та розробляти потрібну відповідно до законодавства документацію. Є навіть мала компанія, яка орендує кімнатку-офіс і не виробляє в процесі діяльності нічого, не рахуючи списаного паперу і дрімає пакетиків чаю, зобов’язана мати потрібний пакет документів.

Розробка документації в області відозви з відходами містить у собі:

— проведення інвентаризації;

— розробка нормативів утворення відходів;

— розробка анотації по зверненню з відходами виробництва;

— розробка документації для отримання дозволу на розміщення (зберігання та захоронення) відходів виробництва;

— узгодження документації в територіальних органах Мінприроди та отримання дозволів.

Інвентаризація. Згідно Анотації про порядок інвентаризації відходів виробництва, затвердженої постановою Міністерства природних ресурсів і охорони середовища, інвентаризація проводиться один раз на рік, не раніше Один липня, не рахуючи випадків проведення передчасної інвентаризації (виявлення нових відходів виробництва, зміна технологічних процесів отримання продукції, зміна списку випускається продукції, зміна сировини і матеріалів, використовуваних для одержання продукції, реконструкція / модернізація або перепрофілювання виробництва, наявність припису територіальних органів Мінприроди, рішення організації). Терміни проведення інвентаризації, склад комісії з її проведення, структурні підрозділи, в яких проводиться інвентаризація, список відповідальних визначається наказом на проведення інвентаризації, підписується керуючим. На попередньому кроці уточнюється інформація про види діяльності організації, облікові дані (статистичні і бухгалтерські), контракту про передачу відходів, акти виконаних робіт, екологічний паспорт на перевезення відходів, інші документи про використання (знешкодженні, зберіганні, захороненні), схема технологічних процесів, відомості Споживання сировини. Далі проводиться інвентаризаційна обстеження — уточнюються і наносяться на карту місця джерел утворення відходів, місця зберігання, визначаються найменування відходів, що утворюються проводяться вимірювання (зважування), проводяться потрібні розрахунки, всі результати оформляються. Далі робиться систематизація в узгодженні з прийнятим класифікатором. Після проведення інвентаризації складається акт інвентаризації, затверджується керуючим інвентаризаційної комісії.

Розробка нормативів. У разі виявлення в процесі інвентаризації нових відходів в нормативи вносяться конфігурації.

Анотація по зверненню з відходами. Розробляється заново, а в разі наявності — вносяться конфігурації при виявленні нових видів.

Документація для отримання дозволів. У разі виявлення відходів, ступінь загрози і клас яких не визначений, проводиться їх визначення.

 Отримання дозволів. Розроблено пакет документів подається до територіального органу Мінприроди, видає потрібні дозволи.