В сучасних економічних, соц і політичних критеріях встає гостра проблема в необхідності становлення російської моделі менеджменту. Російська модель менеджменту повинна відповідати сучасним ринковим умовам і бути здатною стрімко підлаштовуватися під кризові ситуації.

На формування менеджменту справляють істотний вплив якісь причини. Фактор освіти робить прямий вплив на професійну роботу керуючого. Сучасному менеджеру, керівнику, дуже важко обійтися без величезних багатосторонніх пізнань, адже менеджмент це ціле мистецтво, яке грунтується на застосуванні та впровадженні наукових пізнань.

Уряд, а саме російська модель муніципального державного управління, теж справляє свій вплив на національні моделі менеджменту. Російську муніципальну модель управління залежно від суб’єкта можна поділити на чотири рівні: економіка, підприємство, підрозділ і громадянин. Всі ці рівні затісно переплітаються між собою, але на модель управління підприємствами і компаніями впливає конкретно уряд. Роль країни ще полягає і в тому, що воно встановлює еталони в управлінні робочими людьми. Але до керівників таких точних вимог поки немає. В остаточному підсумку недосвідчена і безграмотний менеджер може значно попсувати життя і умови роботи буденних трудящих.

Російська модель менеджменту формується до того ж під впливом ментальності. Без коливань, державний склад розуму робить істотний вплив на становлення моделі управління. Але якщо з боку менеджерів і керуючих відмінно видна схильність до жорсткого авторитарного стилю управління, то з боку повсякденних працівників видна безініціативність і відсутність ентузіазму до виконуваної роботи.

Говорячи про те, під впливом яких причин формується російська модель менеджменту нереально не згадати ще про ЗМІ. Смі дуже дуже впливають на свідомість суспільства, в тому числі і на свідомість менеджерів. ЗМІ роблять виховну функцію, освітню функцію, також відмінно відображають реальну реальність. У процесі формування державного менеджменту слід використовувати і досвід зарубіжних країн. Підвищена увага варто приділити американської, європейської та японської моделі. Ці типи моделей менеджменту мають якісь значні відмінності між собою, засновані в головному на цінностях і державних принципах.

Південноамериканська модель характеризується, спочатку, жорсткої організацією процесу управління. Індивідуальна відповідальність кожного працівника — ось відмінна риса американської моделі. Європейська модель кардинально не відрізняється від моделі американської. В Європі, також як і в США, величезну роль у всій економіці відіграють середні і маленькі підприємства. Одним з суттєвих відмінностей європейської моделі є той факт, що в Європі дочірні підприємства, що входять навіть у найбільші концерни, зберігають значну частку самостійності. Самостійність може виявлятися і в грошовій сфері і в сфері нововведень.

Японська модель має свої відмінні риси. Спочатку, виражається це в тому, що жителі країни висхідного сонця підбирають посаду під певну людину, а не навпаки. Також відповідної рисою японського менеджменту буде те, що суттєве значення приділяється технологічним новинкам і інновацій. Начебто не ставала російська модель менеджменту, в будь-якому випадку їй доведеться ще довгий і нелегкий шлях розвитку, знаходиться в залежності від величезної кількості причин і критерій.