На сучасному етапі розвитку економічних відносин, як це не здасться дивним якимсь не тільки лише буденним людям, та й професіоналам, залишається, як і до цього, людський потенціал виконавця. Неодмінно, величезне значення має технологічний і технічний прогрес, впровадження самих провідних технологій, які в значній мірі здатні поміняти людини на одноманітних і рутинних роботах, виключити шкідливі і небезпечні умови, але тим важливіше стає роль творчості у майже всіх професіях. Таким макаром, результати виробництва впрямую залежать від властивості роботи конкретно високопрофесійної і висококваліфікованої робочої сили. Як наслідок, ринку праці сприймає найближчим часом все більш виражені контури.

Чому з’являється ринку праці

Всім відома тріада «капітал-земля-праця», яка є основою для зростання продуктивності праці і, відповідно, доходів. Тільки останні кілька десятиліть в макроекономічних масштабах комплекс маркетингу показав, що визначальним чинником конкретно працю, конкретно кваліфіковану працю. Результатом таких подій, неодмінно, посилилася ринку праці, іншими словами, така ситуація, коли економічно недоцільно кваліфікованого спеца перебігати в іншу область, що в значній мірі ускладнює переміщення робочої сили. Необхідно відзначити, що сегменти світового ринку праці вже майже у всьому сформувалися, як стійкі, нерухомі формування.

Перспективи конфігурацій

Але це тільки одна сторона медалі. Як вказує практика, не існує тільки однобокого факту або повністю стійкого процесу. Неодмінно, сегментація світового ринку провокує розвиток професіоналів вузенького профілю, більш того, роботодавці готові вкладати чималі кошти у збільшення кваліфікації, навчання власних службовців і службовців (наприклад, в США йдеться про десятки мільярдів доларів тільки особистого капіталу, не кажучи вже про державу, де ця цифра доходить до сотень). Але є в цьому процесі і оборотний процес. Направте увагу, що основоположними принципами більшості розвинених країн (за останньою мірою, де юре) є соц орієнтація виробництв, іншими словами на 1-е місце ставиться соціальний захист працівника. Але даний факт означає, за останньою мірою, мобільність останнього. Таким макаром, все більшого поширення набувають різного роду курси перепідготовки робітничих з інших спеціальностей. Дуже нерідко в цьому зацікавлені і самі роботодавці, які відчувають нестачу робочої сили, в тому числі і кваліфікованої, в тому чи іншому напрямку виробництва.

Світовий масштаб

Ринок трудової сили стає в останні роки принциповим, можна сказати, стратегічним нюансом інтернаціональної політики. Неув’язка пересування, до чого призвів комплекс маркетингу, стоїть дуже гостро в більшості держав Європи, і в Америці теж. Так іменовані перспективи соціального захисту населення притягують як магніт різного роду групи людей, не є, за визначенням, закордонної робочої сили. З одного боку, є бажання привернути високопрофесійних професіоналів в країну, з іншого — перспектива зростання безробіття за рахунок приїжджого населення. У цій ситуації ринку праці стає у всій власній красі, пов’язуючи працівника, виконавця і його робоче місце. Все ж, дослідження демонструють, що велика частина російських роботодавців воліють виконавцям, здатних працювати творчо, творчо, проявляти організаційно-управлінські властивості, наприклад, у західних країнах, за опитуваннями такі працівники складають порядка 40%.