У поточний час при прийомі нового співробітника на роботу роботодавці все частіше стали просити представити рекомендаційний лист, написаний начальниками минулих місць роботи. Конкретно з цієї причини кожен роботодавець повинен знати, як вірно написати цей лист. У статті будуть дані головні поради, як зробити це дуже добре.

Рекомендаційний лист на співробітника повинне в обов’язковому порядку мати заголовок. Для зручності сприйняття, його потрібно неодмінно акцентувати, для цієї мети можна виділити жирним шрифтом. Після заголовка, звичайно, йде конкретно сам текст.

У першому абзаці зазвичай вказується повне ім’я працівника. Після необхідно відзначити, що він працював в певній компанії, в тому чи іншому відділі, і займав певну посаду. Не рахуючи того, конкретно в даному абзаці повинна бути інформація, що стосується дати прийому на роботу і дати звільнення.

Другий абзац повинен містити, при цьому всього в кількох фразах, опис того, що входило в обов’язки даної співробітника за весь період роботи в даній компанії. Специ по збірці даних документів радять поміщати таку інформацію в одне речення.

У третьому абзаці більш доречно вказати те, як зарекомендував себе людина під час роботи в компанії. Роботодавці, зазвичай, вказують на декілька властивостей власного колишнього працівника, які були особливо яскраво виражені, також інші принципові властивості, які проявилися в процесі проф діяльності. Можна перерахувати сильні риси вдачі, які в той чи інший момент надали позитивний вплив на весь минулий робочий період.

Рекомендаційний лист зазвичай містить черговий абзац, в якому вказується ступінь переконаності керівного органу компанії в тому, що здібності, також накопичений досвід в проф області, дають право і можливість радити його для роботи в іншій компанії. Тут же рекомендується вказати особисті позитивні риси людини, які також впливали на його проф та кар’єрне зростання.

Самим завершальним кроком при складанні такого документа, як рекомендаційний лист співробітникові, є вказівка посади написав, його повне ім’я та прізвище, так як він видає цей документ і несе відповідальність за написане в ньому. У самому кінці ставиться підпис, печатка організації або компанії, також дата складання.

Є якісь особливі моменти, які потрібно врахувати при складанні такого принципового найближчим часом документа, як рекомендаційний лист. Якщо воно здається не особистим особою, а компанією, то буде ще краще, якщо написано воно буде на фірмовому бланку. Дуже краще зробити так, щоб вся інформація, яка стосується проходить працівника, помістилася на одному аркуші.

Що стосується формальності, то рекомендаційний лист пишеться у випадковій формі, без відозви до якогось певного особі. Вважається, що це особистий відгук керуючого про власний співробітникові, останній може пред’явити власного можливого роботодавцю.

Часто бувають ситуації, коли керівнику просто ніколи написати такий лист, і доводиться писати самому співробітнику, начальник пізніше просто підписує документ. У даній ситуації людині, складає лист, потрібно бути дуже уважним і писати все добре, так як від цього документа залежить конкретно його майбутнє. Написана неупереджена інформація буде першою, яку з’ясує потенційного працівника роботодавець. Конкретно рекомендаційний лист робить початкове спогад про людину.