Вообщем розрізняють речовий і нематеріальне створення. Отже ось речовий створення це створіння, яке пов’язане конкретно з створенням речових благ, які задовольняють, визначені потребам людини і суспільства в цілому. Нематеріальне створення або його ще іменують невиробничою сферою, не ставить перед собою завдання по створенню речових цінностей.

Роздивимось більш ретельно речовий створення. Дане створення засноване на використанні технологій і техніки, також на відносинах між людьми. Основна діяльність в сфері орієнтована на створення різних предметів ужитку, як продукти харчування, та інших продуктів для догоджання актуальних потреб людини створюваних з речовини. У базі речового виробництва лежить праця людини. Ось тому робота в при речовинному виробництві є основною соціальною формою реалізації для людини власних актуальних можливостей і сил.

Освоєння населенням землі світу навколо нас викликало зростання і поліпшення процесів виробництва, які сприяли б пристосуванню й адаптації людини до навколишнього оточення. У зв’язку з цим знаряддя праці так само зазнавали конфігурації, починаючи від кам’яної сокири до сучасних автоматичних і механізованих заводів і виробництв. Це майже у всьому впливало і на речовий створення. Тому що освоєння і поліпшення нових способів і методів виробництва викликає зростання продукції, а як слід і коливання її ціни, але в той же час за рахунок посиленого використання сировини для виробництва речових цінностей воно виснажується. А адже основна частина даної сировини є природним, і велика частина з товарів, сировини відносяться або до не поновлюваних, або повільно возобновляемім.Поетому речовий створення включає з одного боку чисто техно і виробничу складову. При всьому цьому праця представлений як природний процес, організований за певними законами і вимогам. Але з іншого боку дане створення включає публічні і виробничі справи які складаються між працівниками і навколишнім оточенням в процесі їх діяльності.

Виходячи з вище написаного, можна вибудувати деяку структуру речового виробництва. Іншими словами речовий створення і його структура, це створення в основі якого лежить праця (діяльність) людини по виготовленню речей і речових цінностей, при всьому цьому один працівник при такому провадженні знаходиться в затісно сприянні з іншими працівниками які працюють над створенням цих цінностей і речей, а з урахуванням використання природних ресурсів та енергоресурсів витрачання яких у зростаючому виробництві виростають жвавими темпами угадує і тісна взаємодія людини з навколишньою природою та критеріями обстановки.

До речі конкретно речовий створення, по переконанню більшості вчених, стало передумовою найвищої антропогенного навантаження на природу. І в поточний час дана навантаження так зросла, що призводить до появи порушень процесів протікають в природі. Це призводить до деградації величезних територій суші, порушення місцевих екосистем і як наслідок забруднення повітря і води, як в локальних, так і великих масштабах. Ось тому найближчим часом поліпшення процесів речовинно виробництва орієнтовані не на підвищення зростаючих потреб населення, а на забезпечення і підтримку природних критерій в природі, недопущення забруднення землі води і повітря при не знижувати темпи та обсяги виробництва. Таким макаром, можна відзначити, що в поточний час речовий створення відчуває деякий переломний момент у власній структурі та головні цілі і завдання.