Такі економічні характеристики, як попит, пропозиція і вартість ставляться до головним елементам ринку. Конкретно їх взаємодія і утворює ринковий механізм, який можна представити у вигляді об’єднання продавців і покупців для формування попиту та пропозиції блага.

Так, попит визначається певною кількістю продукції, на придбання якої у кожного певного покупця є своя вартість з подібних характеристик за певний проміжок часу. Основними моментами в даному визначенні є: наявність певної шкали цін і певний часовий відрізок. Завдяки зміні ціни змінюється попит. Ця сама формулювання і визначає закон попиту.

Пропозиція може бути представлено у вигляді певної кількості продукції, яку готовий провести підприємство для майбутньої реалізації за визначеною вартості з певного ряду цін в певний часовий проміжок.

Наявний закон пропозиції здатний показати пряму залежність конфігурацій пропозиції від ціни. Іншими словами, досить високі ціни сприяють тому, щоб виробник більш пропонував продукції, а низькі — навпаки, менше. При ухваленні рішення про виробництво певної продукції, суб’єкт господарювання повинен постійно зіставляти вартість за одиницю продукту з його собівартістю.

Термін «еластичність попиту і пропозиції за ціною» впрямую пов’язаний з попитом на певні продукти, які залежать від рівня їх ціни. Ось тому цінова пружність попиту і пропозиції вказує ступінь залежності споживачів від конфігурацій ціни. Для її виміру вживається відповідний коефіцієнт.

Коефіцієнт еластичності може показати, на скільки відсотків зміниться величина попиту на продукцію, якщо зміниться його вартість на Один відсоток.

Пружність попиту і пропозиції може бути розрахована за формулою:

Ep = (-? Qd (%)) / (? P (%)),

де Ep — пружність попиту і пропозиції стосовно вартості;

?

Qd — зміна попиту або пропозиції (відносна величина у відсотках);

?

P — зміна ціни (відносна величина у відсотках).

Якщо уявити відносні величини у вигляді відповідних формул, то пружність попиту та пропозиції можна розраховувати наступним чином:

Ep = ((Q1 — Q0) / (Q1 + Q0)): ((P1 — P0) / (P1 + P0)),

де Q1, Q0 — попит або пропозицію до і після зміни ціни;

P1, P0 — вартість, взята також до і після конфігурації.

При збільшенні ціни обсяг попиту рівномірно знижується. Для уникнення негативних значень у позначеній формулою, значення коефіцієнта необхідно взяти за модулем.

При еластичності попиту і пропозиції, більшою одиниці, зростання і спад попиту або пропозиції відбувається жвавіше ціни. Значення даного коефіцієнта менше одиниці значить нееластичність попиту, при якому падіння або зростання попиту і пропозиції відбувається повільніше, ніж відбувається зміна ціни.

Коефіцієнт, що дорівнює одиниці, — кращий варіант для будь-якої економіки, що характеризує загальний баланс всіх економічних процесів у державі.

Також в теоретичних дослідницьких роботах є поняття «абсолютна нееластичність» (у випадку, якщо конфігурації у вартості не тягнуть за собою жодних конфігурацій в попиті або пропозиції, коефіцієнт дорівнює 0), і «абсолютна пружність попиту та пропозиції» (при досить малій зміні ціни попит і пропозиція розширюється до нескінченності).

Розгляд коефіцієнта еластичності було б неповним, якщо не направити увагу на причини, які роблять свій вплив на пружність попиту і пропозиції, а конкретно:

— існування аналогів (чим більше замінників початкового продукту, тим еластичніший попит на нього);

— питома вага споживаного продукту (чим нижче питома вага, тим нижче пружність попиту і пропозиції);

— величина доходу;

— категорія продукту (він відноситься до предметів розкоші — попит еластичний, або до предметів першої необхідності — спостерігається нееластичність попиту).