Процесний підхід в управлінні визначає розгляд комерційної діяльності компанії як сукупність бізнес-процесів, які пов’язані між собою місією компанії та метою її діяльності.

У сучасних критеріях більше компаній приходить до висновку, що можна дуже відмінно управляти справою не як сукупність окремих функцій, як сукупність бізнес-процесів, які і являють собою сутність діяльності. Такий підхід став застосовуватися в менеджменті відносно не так давно у зв’язку із зростаючою конкуренцію та підвищенням динаміки зовнішнього середовища. Він ставить своєю метою збільшення гнучкості бізнесу, зниження часу реакції на конфігурації ринку, поліпшення результатів діяльності і поболее повне досягнення цілей.

Все ж, процесний підхід до управління не є єдиним вірогідним варіантом, оскільки є й інші підходи — ситуаційний або системний, наприклад. Системний розглядає фірму-організацію як спільність пов’язаних між собою частин, які націлені на досягнення цілей при часто мінливих критеріях. Ситуаційний же підхід стверджує, що застосування тих або інших способів і дій завжди визначається, виходячи з ситуації.

Процесний підхід до управління: особливості впровадження на підприємстві

Процес впровадження цього підходу на фірмі відбувається згідно наступних кроків:

 • виявляється мережу головних бізнес-процесів (в тому вигляді, в якому вони перебувають на початок використання підходу);

 • процеси ранжуються за рівнем значущості, створюється попередня модель;

 • відбувається аналіз усіх процесів і виявлення «вузьких», іншими словами проблемних місць, які варто опрацювати більш копітко;

 • на підставі набутих висновків будуються моделі, що показують бездоганний хід процесу.

Впроваджуватися це нововведення може як на всьому підприємстві, так і на певному його ділянці.

Процесний підхід: головні принципи

Сприйняття бізнесу як системи:

 • підприємство в будь-якій формі розглядається як система, в тому числі і його розвиток;

 • вирішення локальних проблем не змінює систему, поміняти можна тільки всю сукупність в цілому.

Сприйняття діяльності як процесу:

 • всяку діяльність можна зробити краще — це і є мета, яку переслідує процесне управління;

 • в будь-який діяльності є поділ по наявності речових ресурсів, персоналу, за часом і т.д..

Розробка еталонів і впровадження принципу прозорості відповідальності:

 • неважливо яка діяльність орієнтована на отримання результату методом перетворення вхідної продукції в початкову;

 • в кожному процесі має бути визначений постачальник вхідний і вихідний продукції — це потрібно для визначення відповідальності. Також біля вхідного і вихідного продукту є власний споживач, який зацікавлений в його найвищій якості.

Стандартизація та прозорість відповідальності:

 • відповідальність за створення системи лежить на вищому керівництві компанії;

 • у кожного процесу є власний володар, який відповідає за якість його виконання;

 • всі процеси повинні бути стандартизовані і прозорі, щоби можна було стрімко відшукати делему.

Процесний підхід до управління містить в собі опис самого бізнесу як сукупності процесів, також систему контролю, поліпшення та управління цими процесами. Можна сказати, що для впровадження процесного підходу потрібно опис, оптимізація та автоматизація процесів. Більш якісно це можна зробити за допомогою особливих систем. В особливості процесний підхід до управління допомагає в тих підрозділах, де спочатку потрібен найвищий рівень стандартизації і де всі процеси дуже розписані — це бухгалтерія, економічний, плановий відділ тощо.