Процес прийняття управлінських рішень — найголовніший момент у роботі багатьох професій, пов’язаних з управлінською діяльністю. Зараз прийняття раціонального рішення з певного питання дуже принципово, тому що все більше розширюються масштаби діяльності, зростає кількість частин і взаємозв’язків. А ускладнення зв’язків між різними елементами тягне за собою невизначеність в усвідомленні реальної ситуації, що пов’язано спочатку з людським фактором, спотворенням інфи.

Некоректно вважати, що прийняття рішення є вибір одного з ймовірних напрямків дій. Особливості прийняття управлінських рішень з’являються в тому, що в порівнянні з особистим вибором рішення це більш відповідальний і формалізований процес, що вимагає професійної підготовки. Потрібно також пам’ятати, що кожне управлінське рішення повинне грунтуватися на аналізі наявної обстановки і повинно відображати найкраще для підприємства напрям розвитку.

Є два види частин, які забезпечують високоякісний процес прийняття управлінських рішень.

1-е — це послідовність дій. Це дуже принциповий момент, оскільки всі управлінські рішення повинні прийматися на підставі животрепетної і правильної інфи. Сюди можна віднести: ініціювання процесу вирішення певного питання, діагностику ситуації, формування варіантів рішень, їх критичний аналіз виходячи з переконань наслідків, реалізацію управлінського рішення, також оцінку його впровадження.

Друге — облік головних причин. До цих факторів належать: право прийняття певного рішення, відносини на особистій базі, вибір відповідного часу, також обмін інформацією про дилему. Всі ці причини можуть бути як взаємопов’язані, так і немає.

Управлінські рішення — не що інше, як вибір кандидатури, здійснюваний керуючим в рамках делегованих можливостей і орієнтований на реалізацію цілей підприємства. Особливістю кваліфікованого керуючого є вміння черзі і навмисно йти до вирішення питання. Принциповим моментом буде те, що визначення пріоритетності вирішення питань значно впливає на процес прийняття управлінських рішень.

Процес прийняття управлінських рішень — повторювана послідовність дій, яка орієнтована на вирішення певних проблем організації і виявляється в аналізі, розробці варіантів, прийняття певного рішення і реалізації комплексу заходів.

Аналіз управлінської ситуації просить обробки, за раніше зібраної інформації. На цьому кроці здійснюється сприйняття організацією внутрішнього і зовнішнього середовища. Дані про стан справ в організації надходять до профільних співробітникам, які аналізують інформацію, що дає можливість виявити проблему. Далі слід виявлення і формулювання завдання, що пов’язане з її структуруванням. При всьому цьому слід прагнути приймати такі рішення, які потягнуть за собою малу кількість проблем надалі.

Розробка варіантів рішення орієнтована на визначення хороших. Але на практиці керівник не має в своєму розпорядженні величезним запасом часу, а тому нерідко відшукує не кращий, а прийнятний варіант для вирішення перепони.

Після розробки альтернатив рішень слід крок узгодження рішення. Конкретно організація, а не керуючий повинні в комплексі приймати їх, а найкращий метод полягає в вербування профільних працівників до ролі в узгодженні.

Далі слід організувати реалізацію заходів щодо вирішення задачі. Адже тільки вірна організація і контроль дій з доведенням до свідомості кожного задіяного співробітника його зобов’язань призведе до гарного результату — рішення перепони в рамках стратегії прийняття управлінських рішень.