Конкурентноспроможна здатність на ринку праці визначається наявністю юних ресурсів, майстерно приготовлених і мають своє бачення перспективи діяльності в певній професії. Управління персоналом в будь-якої організації базується на принципах корпоративної культури, проф здібностях персоналу та ін

Втілити потенціал службовців, зробити краще проф властивості персоналу — в цьому полягає основна діяльність службовців служби управління. Служба управління персоналом вирішує наступні організаційні задачки: оптимізація внутрішніх відносин в колективі, узгодження намічених цілей і загальної стратегії розвитку організації, створення критерій для соціальної захищеності персоналу, підготовка та перепідготовка проф кадрів, збільшення ефективності управління персоналом, виявлення та припинення конфліктів. Принципи організації праці на підприємстві не повинні йти врозріз з тим, які принципи і способи управління персоналом вживаються службою з управління персоналом.

Принципи побудови системи управління персоналом діляться на дві великі групи: принципи, що мають пряме відношення до формування служби та загальні принципи функціонування служби. Роздивимось докладніше принципи і способи управління персоналом в організації.

Якщо служба управління персоналом ефективна, тоді витрати на її діяльність не будуть дуже високі і буде реалізовуватися принцип економічності. Якщо йдеться про принцип первинності функцій управління персоналом, означає, має місце певна система і підсистеми в управлінні персоналом. Середнє співвідношення чисельності персоналу організації і технологічних здібностей виробництва реалізує принцип оптимізації. Принцип ієрархічної підпорядкованості припускає наявність декількох рівнів підпорядкування. Принцип прогресивності зобов’язує менеджера по персоналу інтенсивно використовувати у власній роботі прогресивні принципи і способи управління персоналом. Принцип автономності наділяє цю службу можливостями в прийнятті рішень в рамках власної конкретної діяльності, не вдаючись щоразу до вищестоящого начальства. Принцип перспективності дозволяє управлінню відділу з управління персоналом планувати свою діяльність з урахуванням перспективи розвитку організації в цілому. Принцип оперативності — рішення повинні прийматися в строго встановлені терміни. Є також принцип адаптивності, концентрації, прямоточності, спеціалізації, узгодженості, наступності та ін

Різні творці виділяють різні принципи і способи управління персоналом. Наприклад, можна виділити такі способи, як спосіб системного аналізу, спосіб експертних оцінок, спосіб нарад та обговорень, спосіб контрольних питань, морфологічний спосіб.

Але ще частіше зустрічається систематизація, коли виділяються три головних види способів управління персоналом: адміністративні, економічні та соціально-психологічні.

Адміністративні способи — це сувора дисципліна і точна система винагороди-стягнення. Хоч який нормативний документ або розпорядження управління повинне обов’язково дотримуватися. Ці способи базуються на двох способах впливу: організаційному і розпорядчому, тобто організація процесу виробництва і різні накази і розпорядження управління.

Економічні способи конкретно пов’язані з техніко-економічним плануванням. Після затвердження планів економічного розвитку, їх доводять лінійним керівникам, а ті-далі по ланцюжку. Для виконання поставлених планів керівники можуть скористатися різними інструкціями і використовувати будь-які форми роботи. Ці способи дуже потрібні в сучасному світі, так як дозволяють передбачати діяльність організації.

Соціально-психологічні способи засновані на застосуванні законів соціології і психології. На 1-е місце ставиться особистість співробітника, його емоції і вдачу, методи взаємодії всередині колективу.