Фінансова теорія є наука про різних видах діяльності людини, пов’язаних з валютним обміном або угодами. Предмет дослідження економічної теорії являє собою виробничі або економічні справи, що виникають в процесі виробництва між його учасниками. Вид економічної формації для появи певних виробничих відносин не має значення. Фінансова теорія також є наукою про використання продуктивних ресурсів для виробництва речових цінностей, також про рассредотачіваніі речових цінностей і благ серед членів суспільства з метою вживання. До продуктивним ресурсів можна віднести землю, працю, продукти виробничого призначення, наприклад, верстати та обладнання, машини, також технічні пізнання. Предмет дослідження економічної науки представляє щоденна ділова життєдіяльності людини, витяг їм засобів до існування, також впровадження цих засобів. Також фінансова теорія, предмет дослідження якої містить в собі задачки в області виробництва і вживання населенням землі речових благ, також наукою про багатство. Всі перераховані вище задачки вирішує фінансова теорія, але цей список далеко не повний, і в сферу дослідження питань економічної науки заходить ще величезна кількість проблем, які є суміжними з іншими науками.

Коротше кажучи, фінансова теорія є наука про те, які продуктивні ресурси людина і суспільство вибирає з метою виробництва різних продуктів і їх рассредотачіванія між окремими людьми або групами в суспільстві, за допомогою грошей або без їхньої конкретної ролі. Тому предмет дослідження економічної теорії охоплює всі потенційно вірогідні економічні та виробничі справи в суспільстві.

Життя людини в суспільстві різноманітна і зачіпає різні види його діяльності: створення речових благ, надання послуг, робота в політиці, культурі, науці, ідеології. Повністю природним завзяттям людини є бажання робити істотний вплив на економічні, політичні, ідейні процеси в підходящому для людини напрямі. А для цього потрібно пізнання законів економічної теорії, політекономії, прикладної політології — іншими словами тієї сфери життя, в якій людина крутиться. Предмет дослідження прикладної політології, приміром, відрізняється від аналогічного в теоретичній політології, так як ці науки відображають різні галузі політичних дослідних робіт. Певні ситуації в усьому їх різноманітті — це нюанс дослідження прикладної політології, а теоретична політологія являє собою науку про загальні закони розвитку політичних відносин у державі, міждержавних відносин, також міжпартійних відносин всередині країни.

На стику двох наук, також внаслідок розчленування економічної теорії на різні нюанси, в період зародження капіталізму з’явився предмет політичної економії. Він являв собою науку, що відображає процеси в суспільстві при переході від феодального ладу до капіталістичного.

Фінансова теорія, предмет її дослідження, покликані учити і роз’яснювати процеси економічного життя для того, щоб передбачати розвиток і напрямок цього виду відносин у суспільстві. А для цього необхідно проникання в суть глибинних процесів і розтин законів, за якими живе і розвивається економіка в суспільстві незалежно від його формації, будь то ранній період феодалізму або розвинений капіталізм.