Якщо розумова власність нематеріальна, то що є об’єктом приналежності? Об’єктом приналежності в даному випадку є авторські права на результати розумової діяльності. Це право має дуалістичну природу. З одного боку, творець нематеріального об’єкта приналежності і творець речового об’єкта приналежності мають ідентичні права приналежності, тому що право на підсумок розумової діяльності забезпечує його власникові унікальну можливість скористатися цим результатом на власний розсуд, також передавати іншим особам, іншими словами воно аналогічно праву приналежності на речові об’єкти (майновим правом). З іншого боку, разом з майновим правом, існує деяке духовне право творця на результат творчої роботи, так зване право творця. Тобто авторське право — це сукупність особистих немайнових (пов’язаних з особистістю) прав, які не можуть відчужуватися від їх носія в силу їх природи, та майнових прав. Тому, якщо майнове (економічне авторське право) на підсумок творчої діяльності може бути відокремлене від творця (передано іншій особі в обмежене або необмежене використання), то немайнове право творця невіддільне від творця твору і не може бути передано іншій особі.

Виходячи з вищевикладеного можна сказати, що право розумової приналежності є сумою тріади майнових прав (права володіти, право скористатися, право розпоряджатися) та немайнових прав (право на авторство). Деякі правознавці вважають, що право розумової приналежності — це виключне право правовласника (творця) дозволяти або забороняти іншим особам скористатися плодами творчої діяльності. Майнові (економічні) та особисті (немайнові) права на підсумок розумової діяльності людини взаємопов’язані і найтіснішим чином переплетені, тому образутся нерозривну єдність. Дуалістичність цього права важлива особливість розумової приналежності.

Незважаючи на те, що авторство на творчі і «промислові твори схожі, між ними є і значні відмінності. По-1-х, право на промислову власність може з’являтися у юридичної особи, за угодою з яким творець об’єкта творчої діяльності і виробляв свою творчу діяльність . Що стосується особистих не майнових прав, то в цьому випадку з’являються величезні труднощі на заборону переробки твору і внесення до нього змін.