Ціноутворення на підприємстві складається з декількох взаємопов’язаних кроків: це збір і аналіз інформації про ринок, формулювання й обгрунтування цілей цінової політики на певний період, вибір способів її проведення, установка рівня цін і розробка системи знижок та надбавок до них, коректування цінової політики залежно від ринкової кон’юнктури.

Політика цін підприємства являє собою механізм прийняття певних рішень щодо поведінки підприємства на ринку для заслуги головних цілей господарської діяльності.

Виділяють три головні цілі, які підприємства прагнуть досягти, реалізуючи політику цін: забезпечення збуту, утримання ринку і максимізація прибутку. Вибір мети визначає сутність, якою буде характеризуватися цінова стратегія підприємства на певний період.

Головною першочерговою метою компаній, що зазнають конкуренцію на ринку, є забезпечення збуту виробленої продукції. Це особливо важливо в умовах, коли виникає більше аналогів продукції, пропонованої іншими виробниками. Вибір цієї мети пояснюється тим, що попит споживача в критеріях достатку продуктів еластичний по вартості. Або дана мета може бути обгрунтована завзяттям підприємства і максимізувати реалізації і приростити сукупний дохід методом пониження доходу з кожної продаваної одиниці продукту. Якщо підприємство готове занижувати ціни, то це буде сприяти розширенню збуту та захопленню більш широкої ніші на ринку.

Якщо підприємство прагне до максимізації прибутку, означає, воно повинно максимізувати прибуток поточну. Це можна зробити після оцінки попиту і витрат, на підставі якої можна обрати вартість, яка здатна дуже відшкодовувати витрати.

Для утримання ринку за допомогою цінової політики потрібно зберігати наявне становище на ринку, навіщо потрібно прийняття заходів по зниженню конкурентної боротьби або запобігання спаду збуту.

Політика цін підприємства являє собою складне явище, вона схильна до впливу величезної кількості різних причин. Тому вибір загального напрямку в даній політиці, головних підходів до розробки цін, особливості супроводжуваного реалізації сервісу, і інші напрямки потрібно доводити даними, придбаним в результаті аналізу даних деталізованого рекламного дослідження.

Ціни та політика цін підприємства є одним з важливих компонент маркетингу підприємства. Ціни впрямую залежать від інших сторін діяльності організації, ними майже у всьому визначаються комерційні результати.

Сенс цінової політики зводиться до встановлення на продукцію таких цін, щоб заволодіти якомога більшою дещицею ринку і досягти запланованого рівня прибутку для вирішення стратегічних завдань розвитку.

Політика цін підприємства ув’язує всі особисті рішення (розбивка цін за асортиментом, разбежки цін, ціни на новітню продукцію, ув’язка цін з суперниками, система знижок і т.д.) в інтегровану (єдину) систему.

Кожне підприємство до проблем ціноутворення підходить залежно від особливостей власних економічних реалій. Величезне вплив на вирішення цих питань надають служби збуту, керівники економічних і бухгалтерських служб.

Щоб встановити ціни на продукцію, підприємство спирається на рекламні дослідження, також враховує ступінь держрегулювання, динаміку попиту, вплив конкуренції, потреб оптових покупців та ін причини. При всьому цьому до уваги приймаються економічні аспекти внутрішнього і зовнішнього характеру.

Внутрішніми аспектами можуть виступати специфічність продукції, виробничого процесу, ринкова стратегія, мобільність виробництва, реклама, сервіс при продажах і т.д.

Зовнішніми аспектами можуть бути політична нестабільність, відсутність ресурсів, динаміка інфляції, вдача споживчого попиту і т.д.