Організація трудової діяльності — це особлива система, яка дозволяє досягти певних результатів при використанні праці персоналу організації. Речовий створення має три складові: предмети праці, знаряддя праці і працю. Для організації процесу виробництва необхідно чергове головна умова: цілеспрямована, організована діяльність людини, яка приводить в дію механізм виробництва. Поліпшення організації праці — одне з головних завдань, яке ставить перед собою служби управління персоналом.

Можна виділити наступні елементи організації праці: поділ трудової діяльності (рассредотачіваніе посадових зобов’язань та закріплення працівників на робочих місцях), організація робочого місця в узгодженні зі всіма пропонованими вимогами, кооперація трудової діяльності (організація обопільних зв’язків між працівниками), підбір, підготовка службовців, розробка способів і прийомів трудової діяльності, збільшення кваліфікації службовців і перепідготовка, забезпечення безпечних умов праці, організація дисципліни, планування та обліку трудової деятелььності, забезпечення речового стимулювання.

Поліпшення організації праці засновано на використанні в роботі законів фізіології, економічних законів, психології, юридичних законів, соціології. Якщо до впровадження певних способів організації трудового процесу був проведений аналіз, означає, йдеться про наукову організацію праці. Фінансова задачка організації трудової діяльності «відповідає» за необхідність використання певної техніки, сировини або матеріалів у виробничому процесі. «Психофізіологія» допомагає зробити такі умови праці, які могли бути безпечні для здоров’я службовців і забезпечували б їм найвищий рівень працездатності. Соц складова організації трудової діяльності дозволяє підвищити задоволеність людей від трудового процесу вкупі із збільшенням їх проф рівня.

Поліпшення організації праці — це не просто комплекс заходів, спрямованих на поліпшення форм праці і використання нових способів виробництва. Поліпшення організації праці — це незмінний і безперервний творчий процес, який підлаштовується під незмінне зміна технології виробництва та рівня виробничого процесу.

Для вдосконалення організації праці потрібно поділ праці на окремі елементи процесу, які мають певні функції, виділення кваліфікаційних груп працівників, закріплення особистих трудових процесів за окремими секторами або групами людей.

Поглиблення підрозділу праці — ще одна складова організації трудової діяльності, яка полягає в спеціалізації працівників, підрозділів і, як наслідок, поліпшення продуктивності праці. Необхідно звести до мінімуму всі операції, уповільнюють виробничий процес. Укупі з тим, не можна урізати час на відпочинок і обід і врахувати якісь ефекти, які призводять до зниження ефективності спеціалізації.

Кооперація трудової діяльності дозволяє з’єднати декілька виробничих процесів в один. Сучасні форми організації праці засновані на поділі і кооперації, так як, завдяки їм, відбувається рассредотачіваніе персоналу по робочих місцях, забезпечується взаємопов’язана діяльність працівників підприємства, визначається обсяг робіт та певні їх функції, взаємозамінність працівників, проявляється схильність працівника до придбаної роботі і майже все інше .

Одне з головних завдань служби управління персоналом — створення підходящих критерій для раціональної організації трудової діяльності, при якій співробітники трудяться з насолодою і зацікавлені у найвищій ефективності власної роботи і всього виробничого процесу.